Pestra investicijska jesen

datum: 17. 09. 2018

Župan Gregor Macedoni je na rednem srečanju z novinarji predstavil aktualno dogajanje v občini, ki ga bo tudi v jesenskih mesecih zaznamoval pester nabor investicij. Po odobritvi sofinancerskih sredstev se v zaključni fazi nadaljujeta največja projekta v mestnem jedru in na področju vodooskrbe, septembra se zaključuje investicijsko vzdrževanje vodovodne in komunalne infrastrukture na desetih različnih lokacijah, številni projekti so namenjeni izboljšanju prometne infrastrukture, Štukljevo leto pa bo svoj vrhunec doseglo novembra na prenovljenem velodromu v Češči vasi.

V sklopu prenove mestnega jedra se na Glavnem trgu nadaljuje izvedba hišnih priključkov, tlakovanje trga in betoniranje pločnikov. Dela se nadaljujejo tudi na Pugljevi, na začetku Rozmanove pa poteka priprava na izkope, ki bodo omogočili gradnjo komunalne infrastrukture.

_DSC0005

Dodatno pridobljeni štirje evropski milijoni (prvotno je bilo predvidenih slabih 13 milijonov evropskih in 2,3 milijona državnih sofinancerskih sredstev) bo namenjenih za izvedbo funkcionalnih nadgradenj pri projektu Hidravličnih izboljšav, s katerim v zadnjih letih izboljšujemo vodovodni sistem za 45 tisoč prebivalcev jugovzhodne Slovenije. Razširitve projekta, ki bodo zagotovile še večjo zanesljivost oskrbe velikega dela Dolenjske z vodo, med drugim obsegajo izvedbi globokega temeljenja in rezervoarja surove vode na vodarni Jezero, večje vodohrane, ki bodo bistveno pripomogli k zalogam pitne vode v primerih izpadov, in številne dodatne rekonstrukcije cevovodov, ki so bile potrebne pri celoviti prenovi zastarelega vodovodnega omrežja.

Na področju vodovodne in komunalne infrastrukture je v zadnjih dveh letih potekalo tudi investicijsko vzdrževanje na desetih odsekih po vsej občini (Jelše pri Otočcu, Gorenje Kamence – Hudo, Cesta brigad, Brinje, Boričevo, Birčna vas, Dolenje Kamence, Lutrško Selo, Smrečnikova in Jerebova) v skupni vrednosti 450 tisoč evrov, ki bo predvidoma zaključeno v tem mesecu.

Avgusta je izvajalec začel z gradnjo 1,2 km dolge večnamenske poti ob desnem robu Levičnikove cesti, ki bo pešcem in kolesarjem že spomladi omogočala povezavo med Ločno in Žabjo vasjo.

Pretekli teden je bil v redni železniški promet vključeno novo postajališče pri šolskem centru, pred zaključkom je opremljanje gospodarske cone na Livadi, začenjata se napovedani prenovi države ceste proti pokopališču v Srebrničah in občinske ceste na Drski, prenavljajo tudi telovadnico na Osnovni šoli Dragotina Ketteja, do konca meseca pa bodo predvidoma krepko pred rokom zaključena tudi dela na cestnem odseku mimo Šmihelske cerkve.

Pred vrati je izvedba avtobusnega postajališča in obračališča v Gabrju, urejanje romskega naselja Brezje Žabjak se nadaljuje z gradnjo večnamenskega objekta Brezje in pridobivanjem projektne dokumentacije za rekonstrukcijo državne Mirnopeške ceste ob naselju Žabjak, uspešno izvedeni razpisi pa omogočajo izvedbo prepotrebne prenove strehe Narodnega doma, širitev sistem za izposojo koles GONM z devetimi novimi postajami in osem novih polnilnic za električne avtomobile.

Prenovljen objekt nekdanjega velodroma oz. nastajajoči Olimpijski vadbeni center Novo mesto, bo 12. novembra prizorišče osrednje slovesnosti Štukljevega leta. Isti dan bo v Dolenjskem muzeju ob 120. obletnici Štukljevega rojstva tudi odprtje razstave, že v septembru pa se nam obeta tudi premierna izvedba dvodnevnega tekaškega praznika – Novomeški ½ maraton.

20180911_125839

 

nazaj