Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

datum: 14. 07. 2017

Dolenjski uradni list 15 - 2017

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) in 105. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 6. 7. 2017 sprejel

 

OBVEZNO RAZLAGO


2. alineje 2. odstavka 4. c) tč. 135. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto v delu (101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/1446/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15)

v naslednjem besedilu:

»Šteje se, da se pogoj višine vidnega dela fasade od kote terena do vrha parapetnega zidu (fasadnega venca) nanaša na ugotavljanje višine vidnega dela fasade, ki je orientirana proti javni površini, ki je določena kot javna cesta v 9. odstavku 82. člena OPN.«

 

 

Številka: 350-13/2017

Novo mesto, dne 6.7.2017

           

                                                                                                                 Župan

                                                                                                Mestne občine Novo mesto

                                                                                                 mag. Gregor Macedoni l.r.

nazaj