Tehnični popravek Javnega razpisa za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

datum: 07. 09. 2016

Dolenjski uradni list 38 - 2016

V skladu s 27. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/2016) ter Pravilnikom o ustanovitvi in izdajanju Dolenjskega uradnega lista z dne, 18. 3. 2015 je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

TEHNIČNI POPRAVEK

 

Javnega razpisa za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

 

1.

 

V Javnem razpisu za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017, objavljenem v Dolenjskem uradnem listu, št. 37/2016 z dne, 10. 8. 2016, se bile ugotovljene tehnične napake v razpisni dokumentaciji, ki se popravijo tako, da se objavijo novi obrazci in izjava, in sicer:

  • A - vloga za podelitev izredne štipendije perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017,
  • B - vloga za podelitev enkratne denarne pomoči perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za študijsko leto 2016/2017 in
  • Obrazec za ovojnico,
  • Izjava kandidata.

 

2.

 

Tehnični popravek javnega razpisa začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 605-53/2016

Datum:   2.9.2016

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

nazaj