B - Vloga za podelitev enkratne denarne pomoči perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko leto oziroma študijsko leto 2016/2017

datum: 10. 08. 2016

Dolenjski uradni list 37 - 2016

B - VLOGA ZA PODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI PERSPEKTIVNIM POSAMEZNIKOM MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

 

I. PODATKI O KANDIDATU-KI ZA ENKRATNI DENARNO POMOČ

 

Priimek in ime  ………………………………………………………………………………….………

 

Enotna matična številka:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         Davčna številka:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

(ustrezno obkroži)

    Spol:            1  moški                    2  ženski                                              

 

    Status:         1  študent-ka

 

Datum rojstva  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Naslov stalnega prebivališča (občina, kraj, ulica in hišna št.)  ……………………………………

 

..……………………………………………………………………………………..………………...…

 

Naslov začasnega prebivališča (občina, kraj, ulica in hišna št.)  ………………………………....

 

..……………………………………………………………………………………..………………...…

 

 

Kontaktna tel. št.:……………………, Elektronski naslov ……………..……………………………

 

 

Transakcijski račun kandidata-ke: številka ………………………………………………….…,

 

odprt pri banki ………………………………………...

 

 

II. ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNE/GA KANDIDATA/KE

 

Priimek in ime ………………………………………………………………………...……...…………

 

Enotna matična številka:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Davčna številka:     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Naslov stalnega prebivališča (občina, kraj, ulica in hišna št.)……………………………………...

 

………………………………..…………………………………………………………………………..

 

Kontaktna tel. št.: ……………………, Elektronski naslov ………………………………………….

 

Sorodstveno razmerje ………………………………

 

III. PODATKI O ŠOLANJU KANDIDATA-KE

 

Izpolni komisija

Naziv in kraj šole .………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………….

 

Stopnja študija – za študente (ustrezno obkroži):

 

1. stopnja         2. stopnja       3. stopnja

 

 

(izpolnijo študentje/-ke)

Povprečna zaključna ocena v preteklem šolskem letu                       ….………

 

Povprečna ocena izpitov, opravljenih v preteklem študijskem letu     ....………

 

 

 

IV. OPREDELITEV NAMENA

Opomba: kandidat natančno opiše za kakšen namen je podal vlogo za enkratno denarno pomoč (npr. nakup glasbila, selitev v tujino...) 

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 

V. PRILOGE

Opombe:

 • pri tekmovanjih, nastopih in drugih dogodkih vedno navedite za vse dogodke natančen datum in kraj dogodka (npr. če ste imeli 10 tekem je treba navesti natančne podatke za vseh 10 tekem),
 • obvezno priložite prevod, če dokument ni v slovenskem jeziku. Prevod je lahko tudi neuraden.

 

Obkrožite priložene priloge in v stolpcu označite z DA ali NE

(DA/NE)

Izpolni komisija

 1. Dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja (potrdilo o vpisu)

 

 

 1. Dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega šolskega oziroma študijskega leta - študenti

 

 

 1. Fotokopija davčne številke

 

 

 1. Fotokopija bančne kartice, kjer imate odprt transakcijski račun

 

 

 1. Izpolnjena in podpisana izjava kandidata

 

 

Dokazila o izjemnih dosežkih v študijskem letu (navedite natančen naslov dokumenta in datum izdaje dokumenta)

 

Število priloženih dokazil o izjemnih dosežkih ……...…

Prevod dokazila(DA/NE)

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

 

nazaj