zemljevid krajevnih skupnosti

Očistimo Slovenijo 2018 v KS Birčna vas

datum: 06. 10. 2018

Tudi v KS Birčna vas smo se vključili vseslovensko akcijo »očistimo Slovenijo«.

Krajani so bili o akciji obveščeni preko medijev in tudi preko plakatov.

Odločili smo se, da bomo pobrali čim več smeti, ki so jih nemarneži odvrgli v naravo.

S Komunalo smo se dogovorili glede izrednega odvoza odpadkov. V gozdu v bližini Birčne vasi so bila odkrita tri nova odlagališča kosovnih odpadkov, poleg tega pa še odlagališči gradbenega materiala. Kosovne odpadke so Borut, Andrej in Dušan predhodno preložili bliže k cesti, da je bil odvoz lažji.

Povezali smo se tudi s podružnično šolo v Birčni vasi. Več kot trideset učencev je pod vodstvom učiteljev pobirali smeti po cestah v bližini šole že v petek, 14.9. Vemo, da je potrebno mlajšim privzgojiti, da smeti ne sodijo v naravo. Velikokrat so lahko oni vzor starejšim glede tega.

Med odpadki je bilo največ odvržene plastične embalaže, ostale plastike, pločevink, mešanih odpadkov je bilo manj. Kosovnih odpadkov je bilo za en tovornjak.

Odpadke smo v vrečah odložili kot je bilo predhodno dogovorjeno, pri ekoloških otokih.

Na Vrhu pri Ljubnu so se krajani ob tej priliki lotili tudi čiščenja prometnih znakov. Čestitamo za idejo!

Lahko ocenimo, da je v akciji sodelovalo kar precej ljudi na različne načine. Po oceni je v soboto sodelovalo več kot štirideset krajanov od tega vsaj četrtina otrok.

 

Zapisala: Majda Meštrić

Foto: sodelujoči v pobiranju smeti

 

Birčna vas, 18.9.2018

ciscenje prometnih znakov 1

ciscenje prometnih znakov 2

Gremo v akcijo

ostanki brezvestnežev

šolarji v akciji 1

šolarji v akciji2

novice

29. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 10. redne seje Sveta KS Birčna vas

Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti, pregled zapisnikov 8. in 9. seje sveta ter realizacija sklepov 2. Širokopasovno omrežje 3. Sestanek pri županu MO Novo mesto 4. Gradnja AP Birčna vas 5. Prometna varnost pri osnovni šoli Birčna vas 6. Ohranjanje čiste narave - čistilna akcija 7. Razno

več >

07. junij, KS Birčna vas

Širokopasovno omrežje v KS Birčna vas

Obvestilo in pojasnilo podjetja Telekom v zvezi z gradnjo širokopasovnega omrežja na področju KS Birčna vas

več >

20. maj, KS Birčna vas

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Novo mesto, 13.05.2020 Sporočilo za krajevno skupnost! Sporočamo vam, da je Komunala Novo mesto, d.o.o. v letu 2020 pričela z izvajanjem dvoletnega projekta »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje«, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V sklopu projekta med drugim postavljamo tudi 15 uličnih zbiralnikov ...

več >

20. maj, KS Birčna vas

Avtobusno postajališče v Birčni vasi

Izgradnja avtobusnega postajališča v Birčni vasi

več >

18. april, KS Birčna vas

Zapisnik 9. redne seje Sveta KS Birčna vas

Pregled realizacije projektov in obvestilo glede izgradnje širokopasovnega omrežja

več >

19. februar, KS Birčna vas

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Birčna vas dne, 05.02.2020 Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti. ter pregled zapisnika 7. seje in realizacija sklepov 2. Finančno poročilo 3. Poročilo o opravljenem delu v letu 2019 4. Plan dela za leto 2020 5. Informacija o ostalih aktivnostih 6. Varnost v naši KS – vabljen predstavnik policije 7. RAZNO

več >

13. februar, KS Birčna vas

Vlak ne piska več

Vlak ne piska več, zapornice na prečenju proge proti Uršnim selom.

več >

13. januar, KS Birčna vas

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Birčna vas z dne 30.10.2019 Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti ter pregled zapisnika 6. redne seje 2. Športno društvo Birčna vas 3. Informacije o ostalih aktivnostih 4. Razno

več >

25. september, KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas Dnevni red 1.Ugotovitev prisotnosti in pregled ter potrditev zapisnika 5. redne seje 2. Aktualne zadeve 3. Razno

več >

23. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

več >