zemljevid krajevnih skupnosti

Trdoleskov zapredkar tudi na Otočcu

datum: 31. 05. 2016

Trdoleskov zapredkar tudi na Otočcu 

Krajani se sprašujejo kaj se dogaja na grmičevju na Otočcu in v okolici, predvsem pa ob cesti H1. Nekatero grmičevje izgleda kakor, da je »ovito v pajčevino«. Poiskali smo odgovor in vam ga posredujemo:

»Pojave zapredkov, katere ste opazili na grmovju na Otočcu, gre pripisati prerazmnožitvi gosenic moljev iz skupineYponomeuta na grmih trdoleske. Možen je pojav vrst Yponomeuta irrorella, Y. plumbella ali Y. cagnagella.  Za to skupino metuljev je značilno skupinsko, »čredno« hranjenje, ko se z večjo številčnostjo in tvorbo zapredka zavarujejo pred možnimi plenilci. Gosenice imajo v obrambne namene po telesu tudi dlačice, ki lahko sprožijo srbečico ali alergijo, zato se jih ne dotikamo«  je pojasnil mag. Domen Bajec, Služba za varstvo rastlin, KGZS – Zavod Novo mesto.

 

 

Prof. dr. Maja Jurc, Skupina za varstvo gozdov in ekologijo prostoživečih živali,

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani pa pojasnjuje:

»Trdoleskov zapredkar se pogosto pojavlja v namnožitvah, vendar škode niso velike zaradi zgodnjega golobrsta gostitelja, ki kmalu ponovno olista. Ponavljajoči se golobrsti pa vodijo zaradi zmanjševanja asimilacijske površine v izčrpavanje gostitelja, ki sčasoma začne izgubljati prirastek, slabše cveti in manj obrodi. Manj semena pomeni manj hrane za njegove primarne konzumente (ptice, sesalce). Povečanje živalske hrane v obliki enormnih količin gosenic pa vsekakor pozitivno vpliva na njihove konzumente in naprej na konzumente le-teh. Nazoren podatek je, da se na črnem trnu pojavlja v povprečju 488 gosenic vrste Y.padella na m2 površine listja.

Zatiranja trdoleskovega zapredkarja ne priporočamo, saj gradacije ustavljajo že same namnožitve parazitov, parazitoidov in predatorjev, ki sledijo namnožitvam zpredkarjev. Tudi mrzlo in deževno vreme deluje  inhibitorno na vse metulje in ustavlja namnožitve. Kot uspešno in okolju neškodljivo sredstvo se je izkazal preparat na osnovi Bacillus thuringiensis. Potekajo tudi poskusi z uporabo atraktantov na osnovi feromonov za skupino zapredkarjev. Kemičnega zatiranja v sestojih in urbanih področjih ne priporočamo.«

 

Pripravila:  Vesna Barborič

 

 

 

_opis_

_opis_

_opis_

_opis_

novice