vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Nabava električnih koles


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, koliko električnih koles ima namen kupiti MO NM in na katerih lokacijah si bo možno ta kolesa izposoditi (točke za izposojo)?

Odgovor

Ob letošnjem zagonu sistema za izposojo koles še ne bo na voljo električnih koles, ampak 25 navadnih. Širitev in nadgradnjo sistema načrtujemo za leto 2018, ko naj bi sistem opremili tudi z električnimi kolesi. Trenutno imamo določene naslednje lokacije postaj za izposojo koles:

  • Novi trg
  • Ul. Slavka Gruma
  • BTC center Bršljin
  • Seidlova cesta
  • Šolski center Novo mesto

Na vsaki lokaciji bo 5 koles. Ponudnik storitve po poskrbel za prerazporeditev koles med lokacijami. To bo izvajal dvakrat dnevno, oziroma po potrebi.

 

 

Pripravil:

Aleš Šurla

Strokovni sodelavec VII/2-II

za energetski management

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

                                                                                                                          

 

Nazaj na seznam