vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Angažiranje nevladnih organizacij, da svoje prireditve organizirajo v mestnem jedru tudi v času njegove prenove


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda nevladnim organizacijam, da v času prenove mestnega jedra svoje prireditve kljub prenovi še vedno organizirajo v mestnem jedru, na nadomestnih lokacijah (Frančiškanski trg, Florjanov trg, okolica muzeja, ipd.), saj bo mestno jedro tako živelo tudi v času njegove prenove

Odgovor

Vašo pobudo smo posredovali širokemu krogu nevladnih organizacij – potencialnim organizatorjem.

 

Pripravila:

Sara Drašković

vodja kabineta župana

 

 

 

Gregor Macedoni

župan

Nazaj na seznam