vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–230 Zavod Novo mesto in promocija turistične destinacije Novo mesto


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki prinese skoraj 15% BDP-ja. Kakšne aktivnosti je Zavod izvajal za promocijo destinacije Novo mesto in kakšni so bili stroški tega? Kakšne aktivnosti je vse počel Zavod za promocijo turizma?

Odgovor

Za turistično promocijo je Zavod Novo mesto v letu 2019 porabil sredstva v višini 38.783,99 EUR.

 

Področje promocije je obsegalo naslednje aktivnosti:

SEJMI: Udeležba destinacije na sejmu Natour Alpe Adria. Novo mesto se je prvič samostojno predstavilo na sejmu F.re.e. München, kjer smo bili partner Slovenski turistični organizaciji. Udeležili smo se tudi turistične borze ITB Berlin.

Kot partner Združenja zgodovinskih mest Slovenije smo bili deležni promocije tudi na sejmih Ferien Messe Dunaj, Vakantiessalon Bruselj, Roadshow, Padova.

Z  agencijo Lovely Trips, smo sodelovali tudi v prvi polovici 2019 in tako bili deležni promocije na treh spomladanskih sejmih v Italiji; Sejem Fa' la cosa giusta, Outdoor Expo – Bologna in Sejem Freizeit – Tempo Libero v Bolzanu.

 

ŠTUDIJSKE TURE: V sklopu Združenja zgodovinskih mest smo gostili dve študijski skupini novinarjev iz Avstrije in Italije, v skupini je bilo po 6 novinarjev/bloggerjev.

 

PROMOCIJA PRIREDITEV: Praznik Situl, Noč na Krki, Odprta kuhna, Veseli december.

 

PRODUKCIJA VIDEA:  Z namenom večje izbire promocijskih videov Novega mesta smo z režiserko Saško Sagadin posneli promocijski video, v katerem smo se osredotočili na predstavitev dediščine mestnega jedra Novega mesta. Video je narejen v slovenski in angleški različici.

 

FOTOGRAFIJA: Odkup dvajsetih fotografij Agencije Sportida, fotografa Vida Ponikvarja, z motivi kolesarske dirke na velodromu. Fotografije so promociji in trženju športnega turizma.

 

TISKANI PROMOCIJSKI MATERIALI: Izdali smo dva nova turistična zemljevida. Oba zemljevida sta bila izdana v nakladi 5.000 kosov, besedila pa so prevedena v angleški jezik. Zemljevid Pešpoti in kolesarske poti Novega mesta je izdelan v merilu 1:12.000 in je namenjen obiskovalcem, ki jih zanimajo daljši sprehodi oz. krajše pešpoti ali pa kolesarjenje po mestnih ulicah ter bližnji okolici Novega mesta. Kolesarska in pohodniška karta v merilu 1:50.000, je namenjena tistim, ki bi se v destinaciji zadržali dlje časa in jih zanima pohodništvo ter kolesarjenje po daljših in trasah, seveda pa je uporabna tudi kot povsem običajna turistična karta območja Dolenjske.

 

PREVODI in LEKTORIRANJE BESEDIL: Za potrebe turističnih, promocijskih materialov.

 

TURISTIČNI PROJEKTI:

V mesecu marcu smo zaključili z aktivnostmi v projektu Razvoj kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske, ki ga je skupaj z občino Šentrupert, občino Škocjan in Občino Mirno Peč izvajal Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline.

V letu 2019 smo skozi projekt realizirali aktivnost za pridobitev novomeškega kulinaričnega spominka sicer idejo čebelarke Andreje Stankovič – Novomeško medenjero. Medenjera je primerna tudi kot reprezentančno darilo zavoda in drugih novomeških ustanov ali podjetij.

Sodelovali smo pri projektu Turizem partnerskih mest  - CUT (Culture Twinning: Twinning Tourism Promoting Cultural Heritage). Glavni namen projekta je vzajemna promocija kulturnega turizma med pobratenih in partnerskimi mesti. Projekt koordinira Mestna občina Novo mesto, »domači« partner projekta pa je poleg Zavoda Novo mesto še Razvojni center Novo mesto. Udeleženci projekta so partnerska mesta Novega mesta: Bihać, Bühl, Herceg Novi, Langenhagen, Torunj, Trnava in Vilafranca del Penedès, ter Evropsko združenje za lokalno demokracijo - ALDA.

Konec junija 2019 je v Novem mestu potekal tretji dogodek v okviru projekta Turizem partnerskih mest - CUT, katerega se je udeležilo 10 partnerjev. Ob tej priložnosti smo partnerjem predstavili turistično ponudbo Novega mesta, ki je vključevala aktivnosti na reki Krki, ogled pomembnejših turističnih točk mestnega jedra, pestro kulinarično ponudbo ter zaključek na prireditvi Praznik Situl.

Pomoč Razvojnemu centru Novo mesto pri izvedbi obiska ocenjevalne komisije Evropska destinacija odličnosti 2019 ter uspešno kandidiranje in pridobitev naziva »Dolenjska - Evropska destinacija odličnosti – finalistka 2019«.

Projekt »Digitalizacija promocije in top turistični produkti Dolenjske« se je pričel v letu 2018 in zaključil septembra 2019.

Pregled izvedenih aktivnosti:

Razvoj produktov

 • Oblikovanje TOP turističnih produktov Dolenjske, Razvoj in oblikovanje 5* doživetja, ki v enovito zgodbo povezuje vse tri vodilne destinacije
 • Ogled dobrih praks za ključne turistične deležnike. Organizirana in izvedena je bila strokovna ekskurzija z ogledom dobrih praks v Južni Tirolski. Ekskurzije so se udeležili ključni deležniki destinacije s katerimi bomo v nadaljevanju sodelovali pri izvajanju 5*doživetij na Dolenjskem.

Promocija

 • Razvoj inteligentne aplikacije za informiranje na družbenih omrežjih. V podporo komuniciranju na družbenih omrežjih in integraciji vsebin spletnega portala je bila razvita aplikacija oz. klepetalni robot za komuniciranje z uporabniki.
 • Priprava besedil za splet. Posodobitev multimedijske knjižnice (profesionalne fotografije in video).
 • Izdelava digitalne strategije za destinacijo Dolenjska.
 • Oglaševalske kampanje na družbenih omrežjih. Zakup spletnega oglasnega prostora in besed na tujih trgih (Italija, Nemčija, Avstrija, Srbija, Hrvaška).
 • Nadgradnja krovne spletne strani destinacije (visitdolenjska) ter postavitev novih turističnih spletnih strani treh vodilnih destinacij (Novo mesto, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice).
 • Priprava besedil za splet.
 • Posodobitev multimedijske knjižnice (profesionalna fotografije in video). Video in fotografiranje destinacije; Produktni video in fotografije (uporabljajo se za promocijo produktov oz. za reproduciranje drugih promocijskih vsebin). Primeri produktnih videov na spletni strani visitdolenjska.
 • Prevodi spletnih turističnih besedil, besedil za oglaševalske kampanje.
 • Zakup spletnega oglasnega prostora in besed na tujih trgih.
 • Oglaševalske kampanje na družbenih omrežjih.

 

Po zaključku projekta se skladno z dogovorom z izvajalci v letu 2020 nadaljujejo naslednje aktivnosti: fotografiranje na terenu, posodobitev spletnih strani destinacije in vodilnih destinacij.

 

Pripravil: Marko Habjan, Zavod Novo mesto

 

Nazaj na seznam