vodilna slika

Javno naročilo: Odstranitev prizidka k Rotovžu

datum: 20. 07. 2021

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo se nahaja na Portalu javnih naročil. 

nazaj