vodilna slika

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin

datum: 18. 11. 2020

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin.pdf

 

5. točka namere se popravi tako, da se glasi:
»5. Objava namere o neposredni menjavi nepremičnin, navedenih v  2. točki namere, je v skladu s 4. alinejo 54. člena veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) nujna, saj sta obe stranki pravnega posla pravni osebi javnega prava. Menjava nepremičnin se bo izvedla skladno z določili ZSPDSLS-1.«

nazaj