Občinski podrobni prostorski načrt ob Ljubljanski cesti 27 - del

Status: v pripravi

stran v pripravi

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek priprave OPPN pričel s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil 11. 8. 2017 objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 17.