zemljevid krajevnih skupnosti

Vabilo etažnim lastnikom Ulice Slavka Gruma 100 - 112

datum: 02. 10. 2022

Vabilo na predstavitev projekta: Ureditev kolesarske poti in pločnika od OŠ Drska do križišča Ulice Slavka Gruma in Cesarjeve ulice

Vabilo na predstavitev projekta: Ureditev kolesarske poti in pločnika od OŠ Drska do križišča Ulice Slavka Gruma in Cesarjeve ulice   

Spoštovani,

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MONM) izvaja investicijo »Kolesarska povezava Drska–Bršljin in ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na Ulici Slavka Gruma«, ki bo v oktobru zaključena. V sklopu navedene investicije bo od križišča Ulice Slavka Gruma in Cesarjeve ulice do OŠ Drska izvedena ureditev vozišča ter ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, na tem območju Ulice Slavka Gruma pa se bo izvedla tudi talna označba kolesarskega pasu. S predvideno investicijo se ohranja obstoječi pločnik in ne posega izven območja vozišča. Z namenom, da se območje celovito uredi, zagotovi še varnejša šolska pot in izboljša prometna varnost, bi želeli v prihodnje izvesti celovito rekonstrukcijo ceste na tem območju z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo. MONM ima za izvedbo tega projekta pripravljeno idejno zasnovo predvidene ureditve, ki jo želi predstaviti zainteresirani javnosti. Nameravane investicije ni možno izvesti brez posegov na zemljišča, ki so v lasti etažnih lastnikov objektov Ulica Slavka Gruma 100–112. Posegi so predvideni na površini približno 350 m2 v lasti etažnih lastnikov. MONM želi pridobiti potrebna zemljišča za nameravano gradnjo. S tem namenom vabimo etažne lastnike objektov Ulica Slavka Gruma 100–112 na predstavitev projekta za ureditev kolesarske poti in pločnika od OŠ Drska do križišča Ulice Slavka Gruma in Cesarjeve ulice, ki bo potekala 12. 10. 2022 ob 17. uri v jedilnici OŠ Drska (vstop skozi glavnih vhod).

Lep pozdrav.  

Pripravila: Urška Ožbolt dr. Iztok Kovačič

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti vodja

novice

15. maj, KS Drska
 Praznovanje 20. obletnice

Praznovanje 20. obletnice

»Naj čas nikoli ne mineva tako hitro, da ne bi zastali in pomislili na drage svojce, prijatelje … se nasmehnili, spomnili in občutili lepoto tega, da imamo drug drugega.«

več >

05. maj, KS Drska
28. april, KS Drska
 PRVOMAJSKA BUDNICA
17. april, KS Drska
 POHOD OB ŽICI NOVEGA MESTA
14. april, KS Drska
 Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2023
20. marec, KS Drska

ČISTILNA AKCIJA

Čistilna akcija v KS Drska 2023 v slikah

več >

09. marec, KS Drska

OČISTIMO SOSESKO - ČISTILNA AKCIJA

ZBOR KRAJANOV ZA ČISTILNO AKCIJO JE V SOBOTO 18.3.2023 OB 9.00 URI PRI TRGOVINI TUŠ NA ULICI SLAVKA GRUMA IN NA BRODU PRI ČOLNARNI

več >

28. januar, KS Drska
26. januar, KS Drska
07. november, KS Drska

VABILO 8.11.2022

odprtje pešpoti v Portovalu in predstavitev skulptur Povodni mož na Krki

več >