zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA KS DRSKA

datum: 13. 09. 2023

dne 12.9.2023

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

Z A P I S N I K

sestanka 6. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 12.09.2023 z začetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Drska.

 

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Tatjana Medic, Jožica Cekuta , Marjeta Saje Lukšič, Iztok Kavšek, Matjaž Kavšek in Aljaž Novak.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje
 2. Pregled stanja na projektih
 3. Obravnava poziva MO NM  Novo mesto za sofinanciranje pri izgradnji projektov
 4. Razno
 • Umiritev prometa v ulici Drska
 • Zarja- izdan račun za stroške košnje

 

K 1. točki

Zapisnik 5. seje Sveta KS Drska je pregledan in potrjen s soglasjem vseh prisotnih članov sveta KS Drska.

 

K 2. točki

Projekti  KS Drska za leto 2023 v fazi  izvajanja

 1. Projekti  zasnovani za leto 2023 se nadaljujejo.   Za pomol v Srebrničah še še ni elaborata o parcelaciji pri GURSu.
 2. Pri postavitvi table z zgodovino bunkerja, se čaka na vsebinski tehnični del popisa projekta.
 3. Nakup in postavitev opreme -klopi in košev za odpadke. 

Pregleda se potreba po postavitvi klopi na Pavčkovi ulici, na ulici Slavka Gruma, pri OŠ Drska in na Šegovi ulici. Predlog pripravi  Jožico Cekuta.

 1. Ureditev brežina nad čolnarno v Irči vasi. Javna obravnava in zbiranje ponudb še ni zaključeno. Energetski park ob poti v Portoval. Projekt je zaključen z otvoritvijo parka dne 10.6.2023. Javna razsvetljava v Irči vasi in na Šegovi ulici pri Topu.  Oba projekta sta odobrena vendar še nista izvedena. Na Lebanovi ulici še vedno ni oglasne table, pešpot ob Težki vodi je sedaj urejena, zato je postavitev oglasne table izvedljiva. Postavi se na isto mesto, kot je že bila  postavljena stara oglasna tabla. Asfaltiranje ceste v Irči vasi -  Za izvedbo asfaltiranja cestišča v Irči vasi so odobrena sredstva, zato se asfaltiranje izvede.

 

K 3. točki

Organizacija 3. Olimpijade KS

Dne 23.9.2023 na dan Slovenskega športa, se bodo izvedle igre KS  imenovane kot 3. Olimpijada KS. Igre organizira Športno društvo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Dogodek bo potekal v Novem mestu na igrišču Šolskega centra. K sodelovanju so vabljene vse krajevne skupnosti  Novomeške občine.  V ta namen so bila odobrena sredstva s strani MO NM  v višini 7.000,00 Eur. 

 

K 4. Točki

 • Umiritev prometa v Ulici Drska

V času obnove Ulice Slavka Gruma, je bil promet na tem delu zelo zgoščen.  S končanjem obnove , se je promet umiril.  Za umiritev se zaprosi za postavitev merilcev hitrosti.

 • Obnova stopnic  za vstop v Krko na Brodu

Na delu obrežja reke Krke od čistilne naprave pod trgovino Špar do izvira potočka, je brežina neurejena, zarasla in zapuščena, nagnetena s smetmi in visoko travo ter grmovjem.  Do nekoč urejene brežine in lepega prostora za kopanje, se skoraj ne da več priti.  Potapljaško društvo M3 je pripravljeno očistiti brežino , urediti pešpot in popraviti betonske stopnice z nizkimi stroški.

Sklep.: Potapljaško društvo M3 se pooblati, da prevzame čiščenje terena ob reki Krki pod trgovino Špar .

Projekt – obnova stopnic za vstop v reko Krko na Brodu- se uvrsti med načrtovane projekte za leto 2023.

 • Vloga za donacijo

Potapljaško društvo M3, prosi za finančno pomoč pri izvedbi potapljaške čistilne akcije ,˝ SUB-ECO KRKA 2023 ''´v reki Krki.

Sklep.: Potapljaškemu društvu M3 se odobri pomoč v višini 300,00 Eur.

Seja je bila zaključena ob 20,00 uri.       

 

              Tajnica                                                                           Predsednica KS Drska:

          Jožica Cekuta                                                                            Mira RETELJ

novice

18. junij, KS Drska
 PRAZNIK KS DRSKA

PRAZNIK KS DRSKA

PRAZNIK KS DRSKA 15.6.2024

več >

06. junij, KS Drska
 Slavnostna prireditev v počastitev praznika KS Drska

Slavnostna prireditev v počastitev praznika KS Drska

Prijazno vabljeni na slavnostno prireditev v počastitev praznika KS Drska, ki bo v soboto, 15. junija 2024, ob 16. uri, na športnem igrišču na Cesarjevi ulici pred Vrtcem Pedenjped. V primeru slabega vremena bo prireditev v Osnovni šoli Drska.

več >

06. junij, KS Drska

Ureditev Westrove ulice

Vse krajane obveščamo, da bodo v naslednjih osmih mesecih potekala dela na ureditvi Westrove ulice, zato bo promet na tem območju moten.

več >

28. marec, KS Drska

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Oddaja predlogov do 30. aprila 2024

več >

06. marec, KS Drska
 ČISTILNA AKCIJA 2024

ČISTILNA AKCIJA 2024

Zbor dne 16.3.2024 ob 09.00 uri pri Atmosferi. VABLJENI !!!

več >

06. marec, KS Drska
01. marec, KS Drska
12. december, KS Drska
 voščilo 2024
29. november, KS Drska
 Vabilo na predavanje

Vabilo na predavanje

Ravnanje z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov. 11.12.2023 ob 17:00

več >