zemljevid krajevnih skupnosti

Krajevna organizacija RDEČEGA KRIŽA (KORK) KS Majde Šilc

datum: 05. 03. 2020

OBČNI ZBOR KORK

Člani KORK Majde Šilc smo se v četrtek, 5. marca 2020, zbrali na rednem občnem zboru. Za uvod je vodja policijskega okoliša, policist Aleš Piberčnik, strokovno, zanimivo in na poljuden način izvedel predavanje o varnosti ljudi in premoženja. Ob tej priložnosti je tudi povabil udeležence oziroma krajane na delavnico varne vožnje.   Sledil je uradni del zbora. Potrdili smo poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora za leto 2019 ter sprejeli plan dela za leto 2020. 

Ker smo se nedavno poslovili od naše dolgoletne aktivne, prizadevne in predane predsednice Fani Vovk, smo izvolili novo predsednico. Nova je tudi članica nadzornega odbora. Z dobro voljo in skupnimi močmi, tako prostovoljcev kot širše skupnosti, bomo nadaljevali začrtane aktivnosti tudi v prihodnje. 

Prisotne sta nagovorila tudi sekretarka OZRK Novo mesta Barbara Ozimek in predsednik Varnostnega sosveta KS Majde Šilc Avgust Vrščaj.

Ob zaključku smo dvema našima prostovoljkama voščili za njun okrogli jubilej, že tradicionalno pa smo prisotni v znak pozornosti v počastitev 8. marca prejeli nageljčke. 

Člani organov KORK:

  • Predsednica - Bojana Prišel Zrilič
  • Tajnik - Nika Udovč
  • Blagajnik - Milena Košak
  • Nadzorni odbor - Slavka Saje, Nevenka Grgovič in Ante Stipanovič

 

Zapisala: Bojana Prišel Zrilič

novice

22. september, KS Majde Šilc

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

V četrtek, 22. 9. 2022, se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN). Javna razgrnitev bo tako potekala od 22. 9. 2022 do vključno 23. 10. 2022. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 12. 10. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, ...

več >

13. junij, KS Majde Šilc
 PROBLEMATIKA ZARADI GRADNJE NOVEGA BLOKA NA JAKČEVI UL.

PROBLEMATIKA ZARADI GRADNJE NOVEGA BLOKA NA JAKČEVI UL.

Stanovalci blokov na Jakčevi ul. se zaradi gradnje novega stanovanjskega objekta na Jakčevi ul., pritožujejo že več mesecev. Idiličen del naše KS se bo spremenil v zelo gosto poseljeno območje. KS se prizadeva za nujen celovit in usklajen pristop k reševanju problemov. Objavljamo predloge in zahteve.

več >

07. junij, KS Majde Šilc
 MERITVE HITROSTI NA UL. MARJANA KOZINE

MERITVE HITROSTI NA UL. MARJANA KOZINE

Kar četrtina voznikov vozi prehitro. V pripravi je projekt za prometno ureditev Ul. Marjana Kozine.

več >

08. december, KS Majde Šilc
 NAŠA KS - lep prizor

NAŠA KS - lep prizor

Tudi tako lepe prizore nam ponujajo kotički naše lepe krajevne skupnosti

več >

15. oktober, KS Majde Šilc
 NOVA KLOPICA - LEP RAZGLED

NOVA KLOPICA - LEP RAZGLED

Naj se vsi ob sedenju na njej dobro počutijo.

več >

30. september, KS Majde Šilc
 POT V RAGOV LOG

POT V RAGOV LOG

Komunalci so lepo uredili pešpot v Ragov log. To uporablja res veliko meščanov, turistov, šolarjev in najmlajših iz vrtcev. Žal pa tudi kolesarji in motoristi, čeprav to ni dovoljeno. Ti pa so tudi zelo nevarni za sprehajalce, še posebej zaradi izjemno hitre vožnje.

več >

23. september, KS Majde Šilc
 UREDITEV OKRASNEGA GRMIČEVJA

UREDITEV OKRASNEGA GRMIČEVJA

Prijazni fantje iz novomeške Komunale so obrezali viseče okrasno grmičevje ob sprehajalni poti v Ragov log. Zdaj je lepša, bolj prehodna. Hvala v imenu številnih sprehajalcev.

več >

21. september, KS Majde Šilc
 POPRAVLJENA OGRAJA - RAGOVSKA UL.

POPRAVLJENA OGRAJA - RAGOVSKA UL.

Ker je sicer bolj prijazna lesena vzdolžna opora bila že večkrat polomljena, je zdaj zamenjana z novo, bolj trpežno. Naj služi svojemu namenu - da bodo starejši lažje premagovali hojo po stopnicah.

več >

21. september, KS Majde Šilc
 UREJANJE DREVJA PRI IGRIŠČU

UREJANJE DREVJA PRI IGRIŠČU

Tudi letos je KS dosegla ureditev drevja ob otroškem igrišču na Ragovski ul.

več >