zemljevid krajevnih skupnosti

GRADNJA NOVEGA BLOKA NA JAKČEVI UL.

datum: 11. 05. 2021

Objavljamo pojasnilo investitorja glede razmer v času gradnje.

POJASNILO INVESTITORJA

Z gradnjo večstanovanjskega objekta nameravamo pričeti v kratkem. Zaradi gradnje našega objekta se prometni režim na Jakčevi ulici ne bo spreminjal. Gradnjo večstanovanjskega objekta bomo izvajali na naši gradbeni parceli, zaradi česar naša gradnja prebivalcem sosednjih stavb ne bo preprečevala dostopa do njihovih stanovanj in parkirnih mest. V kolikor bi med gradnjo ocenili, da utegne zaradi naše gradnje biti dostop po javni cesti oviran ali bi lahko pričakovali prekomerne vplive na sosednje nepremičnine, si bomo prizadevali, da lastnike oziroma uporabnike sosednjih nepremičnin o tem pravočasno obvestimo. Pri izvajanju vseh del bomo skrbeli, da lastnikov sosednjih nepremičnin ne bomo ovirali oziroma, da bomo vplive naše gradnje zmanjšali v največji možni meri.

novice

11. maj, KS Majde Šilc

SANACIJA CESTIŠČA NA JURČIČEVI UL.

Poziv MO NM k sanaciji cestišča na Jurčičevi ul.

več >

11. maj, KS Majde Šilc

GRADNJA NOVEGA BLOKA NA JAKČEVI UL.

Objavljamo pojasnilo investitorja glede razmer v času gradnje.

več >

31. marec, KS Majde Šilc

UREJANJE JAKČEVE IN RAGOVSKE ULICE

KS Majde Šilc si prizadeva za izdelavo kakovostnega in čim bolj usklajenega projekta med vsemi zainteresiranimi deležniki. Objavljamo predlog druge dopolnitve IPZ in dosedanja prizadevanja KS.

več >

28. marec, KS Majde Šilc

ČISTILNA AKCIJA V KS Majde Šilc

V soboto, 27. marca 2021, je potekala čistilna akcija.

več >

27. marec, KS Majde Šilc

JOŽEFA MIKEŠIČ - 90 letnica

V ponedeljek smo s predsednico KORK Bojano Zrilič in prostovoljko Jožico Papež obiskale Jožefo Mikesič ob njeni 90-letnici

več >

20. februar, KS Majde Šilc

ZA BOLJŠI ZRAK V NAŠEM MESTU

Mestna občina je tudi na pobudo KS Majde Šilc in Varnostnega sosveta začel z akcijo Skupaj izboljšajmo kakovost zraka.

več >

20. februar, KS Majde Šilc

UREJENA PEŠ POT V RAGOV LOG

Delavci Komunale Novo mesto so začeli z urejanjem peš poti v Ragov log.

več >

13. februar, KS Majde Šilc

POLICIJA VARUJE IN ZAPOSLUJE

V naši KS odlično sodelujemo s Policijo, ki v svoje vrste vabi nove policiste.

več >

15. januar, KS Majde Šilc

OSVETLJENA POT PRI VRTCU

Nova svetilka na vrtcu osvetljuje peš pot - Ragovska ul. - Ul. Marjana Kozine

več >