zemljevid krajevnih skupnosti

SANACIJA CESTIŠČA NA JURČIČEVI UL.

datum: 11. 05. 2021

Poziv MO NM k sanaciji cestišča na Jurčičevi ul.

Hvala sokrajanom, da pomagajo s sporočanjem članom sveta KS o takih poškodbah na naših ulicah. Njihova sporočila KS takoj sporoča pristojnim na občini, da hitro ukrepajo. Člani sveta KS, varnostni sosvet in oba občinska svetnika pogosto prosimo, da se poškodbe sanirajo hitro in bolj kakovostno. Tudi z županovo intervencijo se stvari izboljšujejo. Upamo, da v tem primeru njegova podobna intervencija ne bo potrebna. Štejmo dni sanacije od 10.5.2021 dalje.... Dragi sokrajani, pa še sporočajte o težavah iz svojega okolja. Skupaj bomo naredili krajevno skupnost lepšo, bolj urejeno...Kot na primer po več letih prizadevanj, da se odstranijo podirajo lesene garaže - barake, to že poteka. 

Kontaktne podatke o članih sveta KS in varnostnega sosveta  imate. Svet KS 

 

jAMA JUČIČEVA 1

novice

11. maj, KS Majde Šilc

SANACIJA CESTIŠČA NA JURČIČEVI UL.

Poziv MO NM k sanaciji cestišča na Jurčičevi ul.

več >

11. maj, KS Majde Šilc

GRADNJA NOVEGA BLOKA NA JAKČEVI UL.

Objavljamo pojasnilo investitorja glede razmer v času gradnje.

več >

31. marec, KS Majde Šilc

UREJANJE JAKČEVE IN RAGOVSKE ULICE

KS Majde Šilc si prizadeva za izdelavo kakovostnega in čim bolj usklajenega projekta med vsemi zainteresiranimi deležniki. Objavljamo predlog druge dopolnitve IPZ in dosedanja prizadevanja KS.

več >

28. marec, KS Majde Šilc

ČISTILNA AKCIJA V KS Majde Šilc

V soboto, 27. marca 2021, je potekala čistilna akcija.

več >

27. marec, KS Majde Šilc

JOŽEFA MIKEŠIČ - 90 letnica

V ponedeljek smo s predsednico KORK Bojano Zrilič in prostovoljko Jožico Papež obiskale Jožefo Mikesič ob njeni 90-letnici

več >

20. februar, KS Majde Šilc

ZA BOLJŠI ZRAK V NAŠEM MESTU

Mestna občina je tudi na pobudo KS Majde Šilc in Varnostnega sosveta začel z akcijo Skupaj izboljšajmo kakovost zraka.

več >

20. februar, KS Majde Šilc

UREJENA PEŠ POT V RAGOV LOG

Delavci Komunale Novo mesto so začeli z urejanjem peš poti v Ragov log.

več >

13. februar, KS Majde Šilc

POLICIJA VARUJE IN ZAPOSLUJE

V naši KS odlično sodelujemo s Policijo, ki v svoje vrste vabi nove policiste.

več >

15. januar, KS Majde Šilc

OSVETLJENA POT PRI VRTCU

Nova svetilka na vrtcu osvetljuje peš pot - Ragovska ul. - Ul. Marjana Kozine

več >