zemljevid krajevnih skupnosti

Nadzor glede pravilnega odlaganja komunalnih odpadkov

datum: 10. 04. 2023

Ugotovitve pregleda nad odlaganjem in ločevanjem komunalnih odpadkov

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske je v času od 20. februarja do 24. marca v sodelovanju s Komunalo Novo mesto izvedla poostren nadzor glede pravilnega odlaganja komunalnih odpadkov in ločevanja komunalnih odpadkov na izvoru nastanka.

Stanje glede ločevanja komunalnih odpadkov glede na pretekla leta nakazuje, da bo v prihodnje potrebno dodatno osveščanje občanov, saj nekateri povzročitelji komunalnih odpadkov ne ločujejo dosledno in jih ne odlagajo v za to namenjene zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

Pri pregledanih prevzemnih mestih (24 pregledanih) na območju občine so bili prepoznane kršitve, zaradi neločevanja komunalnih odpadkov, prav tako so vrečke s komunalnimi odpadki prevečkrat odložene ob zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov, kar je prepovedano. Nadzori so bili opravljeni tudi pri pravnih subjektih, saj morajo pravni subjekti na območju občine zagotoviti svoje zbirno mesto za zbiranje odpadkov, tako preostanka mešanih komunalnih odpadkov in mešane komunalne embalaže. Ugotovljeno je bilo, da imajo načeloma zagotovljene lastne zabojnike in urejen odvoz odpadkov s strani izvajalca javne službe.

V skrbi za skupno zdravo okolje ponovno pozivamo vse uporabnike storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, da dosledno ločujejo komunalne odpadke in spoštujejo osnovna pravila ločevanja.

NADZOR ODLAGANJE ODPADKOV

KOMUNALNI ODPADKI

novice

27. september, KS Majde Šilc
24. avgust, KS Majde Šilc
29. julij, KS Majde Šilc
Pobude za urejeno KS POBUDE KRAJANOV IN KS

POBUDE KRAJANOV IN KS

Sporočite, če je potrebno kaj urediti

več >

29. julij, KS Majde Šilc
MAISTROVA KANALIZACIJA - obvestilo MAISTROVA UL. - OBNOVA KANALIZACIJE

MAISTROVA UL. - OBNOVA KANALIZACIJE

Mestna občina Novo mesto bo pričela z izvedbo investicije »Obnova kanalizacije na Maistrovi ulici – 1. faza«. Rok za dokončanje investicije je 50 dni od uvedbe v delo, ki bo predvidoma 11.7.2023.

več >

29. julij, KS Majde Šilc
Ragov log - nova ograja  UREJANJE RAGOVEGA LOGA

UREJANJE RAGOVEGA LOGA

Po Ragovem logu varneje in lažje

več >

10. julij, KS Majde Šilc

Seja Sveta KS - vabilo

Objavljamo vabilo na 8. sejo Sveta KS Majde Šilc

več >

03. julij, KS Majde Šilc
Starejši Milka Kramarič - naša 90 letnica

Milka Kramarič - naša 90 letnica

Naša sokrajanka praznuje častitljivi jubilej

več >

03. julij, KS Majde Šilc
rekreacija starejših DELAVNICI ZA NAŠE KRAJANE

DELAVNICI ZA NAŠE KRAJANE

Na začetku junija sta bili dve izobraževanji/ / delavnici za naše sokrajane - tečaj nordijske hoje in izobraževanje s področja prometne varnosti

več >

31. maj, KS Majde Šilc
 Angela Ban - naša 90 letnica

Angela Ban - naša 90 letnica

Naša sokrajanka praznuje častitljivi jubilej

več >