zemljevid krajevnih skupnosti

Nadzor glede pravilnega odlaganja komunalnih odpadkov

datum: 10. 04. 2023

Ugotovitve pregleda nad odlaganjem in ločevanjem komunalnih odpadkov

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske je v času od 20. februarja do 24. marca v sodelovanju s Komunalo Novo mesto izvedla poostren nadzor glede pravilnega odlaganja komunalnih odpadkov in ločevanja komunalnih odpadkov na izvoru nastanka.

Stanje glede ločevanja komunalnih odpadkov glede na pretekla leta nakazuje, da bo v prihodnje potrebno dodatno osveščanje občanov, saj nekateri povzročitelji komunalnih odpadkov ne ločujejo dosledno in jih ne odlagajo v za to namenjene zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

Pri pregledanih prevzemnih mestih (24 pregledanih) na območju občine so bili prepoznane kršitve, zaradi neločevanja komunalnih odpadkov, prav tako so vrečke s komunalnimi odpadki prevečkrat odložene ob zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov, kar je prepovedano. Nadzori so bili opravljeni tudi pri pravnih subjektih, saj morajo pravni subjekti na območju občine zagotoviti svoje zbirno mesto za zbiranje odpadkov, tako preostanka mešanih komunalnih odpadkov in mešane komunalne embalaže. Ugotovljeno je bilo, da imajo načeloma zagotovljene lastne zabojnike in urejen odvoz odpadkov s strani izvajalca javne službe.

V skrbi za skupno zdravo okolje ponovno pozivamo vse uporabnike storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, da dosledno ločujejo komunalne odpadke in spoštujejo osnovna pravila ločevanja.

NADZOR ODLAGANJE ODPADKOV

KOMUNALNI ODPADKI

novice

16. julij, KS Majde Šilc
 VABILO NA 17. SEJO SVETA KS

VABILO NA 17. SEJO SVETA KS

17. seja sveta krajevne skupnosti, sreda 17.7.2024, ob 17.30

več >

10. julij, KS Majde Šilc
 Izidi nadomestnih volitev v KS Majde Šilc

Izidi nadomestnih volitev v KS Majde Šilc

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na podlagi 32. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah razpisala nadomestne volitve članov treh Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc, ki so potekale 7. julija 2024.

več >

28. maj, KS Majde Šilc
 VABILO

VABILO

VABIMO vas na usposabljanje o uporabi defibrilatorja, kratko predavanje o pravilnem ločevanju odpadkov in pogovor o delu in prihodnjih načrtih v krajevni skupnosti

več >

28. maj, KS Majde Šilc
 FINANČNO POROČILO

FINANČNO POROČILO

Objavljamo finančno poročilo KS Majde Šilc za leto 2024

več >

18. maj, KS Majde Šilc
 VABILO - priprava Občinske celostne prometne strategije Mestne občine

VABILO - priprava Občinske celostne prometne strategije Mestne občine

MO Novo mesto pripravlja celostno prometno strategijo. VABLJENI NA JAVNE RAZPRAVE.

več >

17. maj, KS Majde Šilc
 Razpis nadomestnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Mestni občini Novo mesto

Razpis nadomestnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 32. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto razpisuje nadomestne volitve treh članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Novem mestu

več >

04. april, KS Majde Šilc
 OBČNI ZBOR ČLANOV KRAJEVNE ORGANITACIJE RDEČEGA KRIŽA

OBČNI ZBOR ČLANOV KRAJEVNE ORGANITACIJE RDEČEGA KRIŽA

Na Gregorjevo, ko se ptički ženijo, smo se člani KORK in zbrali na letnem občnem zboru.

več >

26. marec, KS Majde Šilc
 ČISTILNA AKCIJA V KS MAJDE ŠILC

ČISTILNA AKCIJA V KS MAJDE ŠILC

V soboto, 16. marca 2024, je bila čistilna akcija Očistimo sosesko. Še vedno se pojavljajo črna odlagališča odpadkov, ki jih čistimo vsako leto.

več >

04. marec, KS Majde Šilc
 NOV DEFRIBILATOR

NOV DEFRIBILATOR

V Krajevni skupnosti imamo nov AED oziroma avtomatski eksterni defibrilator, ki je nameščen pri vhodu Vrtca Ciciban na Ragovski ul.

več >