zemljevid krajevnih skupnosti

ANA BILBIJA, dobitnica nagrade MO Novo mesto

datum: 14. 05. 2023

Čestitamo naši sokrajanki in dolgoletni prizadevni članici sveta KS Majde Šilc

Ana Bilbija deluje v Društvu upokojencev Novo mesto, Društvu za zdravje srca in ožilja, v Pokrajinski zvezi društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine ter v Zvezi društev upokojencev Slovenije.

Društvo upokojencev Novo mesto je vodila od 2003 do 2011, zbor članov društva pa ji je leta 2011 podelil naziv častne predsednice.

Že vrsto let vodi pravno posvetovalnico društva in nudi pomoč starejšim, ki se znajdejo v primežu pravnih težav.

S svojim delom si prizadeva za izboljšanje socialnega položaja upokojencev in je pobudnica ter soavtorica pri pripravah predlogov sprememb zakonodaje s področja pokojninske in zdravstvene zakonodaje, pri vlaganju zakonodajnih predlogov in pripravi memoranduma 2019.

Aktivno je sodelovala in si prizadevala za ustanovitev neodvisnega demografskega sklada, ki bi pomagal zagotavljati dolgoročno stabilnost pokojninskega sistema in s tem pokojnine prihodnjim generacijam.

Delo Ane Bilbija se pomembno odraža v skrbi ne le za starejše in upokojence, pač pa je aktivna tudi v svetih zavodov, sodeluje v lokalni samoupravi in je aktivna v širši družbeni skupnosti.  

Čestitamo

KS Majde Šilc

ANA BILBIJA

novice

28. maj, KS Majde Šilc
 VABILO

VABILO

VABIMO vas na usposabljanje o uporabi defibrilatorja, kratko predavanje o pravilnem ločevanju odpadkov in pogovor o delu in prihodnjih načrtih v krajevni skupnosti

več >

28. maj, KS Majde Šilc
 FINANČNO POROČILO

FINANČNO POROČILO

Objavljamo finančno poročilo KS Majde Šilc za leto 2024

več >

18. maj, KS Majde Šilc
 VABILO - priprava Občinske celostne prometne strategije Mestne občine

VABILO - priprava Občinske celostne prometne strategije Mestne občine

MO Novo mesto pripravlja celostno prometno strategijo. VABLJENI NA JAVNE RAZPRAVE.

več >

17. maj, KS Majde Šilc
 Razpis nadomestnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Mestni občini Novo mesto

Razpis nadomestnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 32. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto razpisuje nadomestne volitve treh članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Novem mestu

več >

04. april, KS Majde Šilc
 OBČNI ZBOR ČLANOV KRAJEVNE ORGANITACIJE RDEČEGA KRIŽA

OBČNI ZBOR ČLANOV KRAJEVNE ORGANITACIJE RDEČEGA KRIŽA

Na Gregorjevo, ko se ptički ženijo, smo se člani KORK in zbrali na letnem občnem zboru.

več >

26. marec, KS Majde Šilc
 ČISTILNA AKCIJA V KS MAJDE ŠILC

ČISTILNA AKCIJA V KS MAJDE ŠILC

V soboto, 16. marca 2024, je bila čistilna akcija Očistimo sosesko. Še vedno se pojavljajo črna odlagališča odpadkov, ki jih čistimo vsako leto.

več >

04. marec, KS Majde Šilc
 NOV DEFRIBILATOR

NOV DEFRIBILATOR

V Krajevni skupnosti imamo nov AED oziroma avtomatski eksterni defibrilator, ki je nameščen pri vhodu Vrtca Ciciban na Ragovski ul.

več >

01. marec, KS Majde Šilc
 POSLOVNO POROČILO KS Majde Šilc za leto 2023

POSLOVNO POROČILO KS Majde Šilc za leto 2023

Poročilo o opravljenem delu in aktivnostih v l. 2023

več >

28. februar, KS Majde Šilc
 VRTEC CICIBAN

VRTEC CICIBAN

VABILO K VPISU V KRAJŠI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE

več >