zemljevid krajevnih skupnosti

RAGOV LOG, GOZD Z DUŠO

datum: 27. 10. 2023

Nov športni park z napravami za telesno vadbo na prostem v Ragovem logu

Ragov Log je mestni gozd, ki ga  od starega mestnega jedra Novega mesta, deli reka Krka, je svojevrstna oaza miru. Nanj smo novomeščani ponosni tako, kot so prebivalci “mesta, ki nikoli ne spi”, ponosni na Central Park sredi New Yorka.

Zaradi svoje lokacije je priljubljen med vsemi meščani, radi pa ga obiskujejo tudi turisti. Omogoča različne možnosti sprostitve, rekreacije in športa. Obiskovalci se še posebej vanj radi zatekajo v poletnem času, ko nudi naravno senco. Priljubljen je med vsemi starostnimi skupinami, tako so med drugim redni obiskovalci otroci iz vrtcev, mlade družine, saj so obstoječe klopce dojenju prijazne. Ne manjka starejših in aktivnih rekreativcev ter športnikov. Peš pot omogoča dobro povezavo med Ragovim in Ragovsko ulico ter centrom mesta. Poleg prijetnega posedanja v senci, sprehoda, teka se v Ragovem Logu nahaja še marsikaj. Po pričevanju starejše generacije pa naj bi bila v Ragovem logu ali v njegovi neposredni bližini menda tudi smučarska skakalnica.

V občinskem prostorskem aktu je Ragov Log opredeljen, kot gozd s posebnim namenom in je kot tak namenjen tudi rekreaciji in športu. Vendar za piko na i, so manjkale naprave za krepitev mišic in za raztezanje. Prav s slednjim poskrbimo za boljše počutje, saj z raztegovanjem sproščamo napetosti v telesu. Zato je športno vadbišče na prostem, pravi odgovor na to vrzel. Na dveh lokacijah, oddaljenih manj kot sto metrov na vsako stran od križišča, gledano od lesenega mostu proti gozdu, v smeri proti Ragovem in Ragovski ulici, sta na novo postavljeni vadbišči s športnimi rekviziti, slovenskega proizvajalca Taurus Šport. Vadbišči sta sestavljeni iz letvenika, poševnega letvenika (»tarzan«), drogov na različnih višinah, vadbenih krogov, bradlje na različnih višinah in vadbene klopi. Vadbišči sta namenjeni odraslim osebam in otrokom, starejšim od 14 let oz. višjim od 140 cm. Naprave so skrbno opremljene z navodili za varno in pravilno uporabo. Verjamemo, da bosta vadbišči prispevali k povečanju kolektivne zavesti zdravega življenjskega sloga in da bosta dodana vrednost Ragovega Loga.

Dotični projekt vadbišč je javno naročilo. Izbrani izvajalec del je bil LESNINA MG OPREMA d.d., vrednost investicije 19.010,65 € z DDV. Mestna Občina prispeva 50% finančnih sredstev, razliko pa si v enakem deležu delita Krajevna skupnost Majde Šilc in Krajevna skupnost Center Novo mesto. Lahko rečemo, da gre za zgleden primer sodelovanja dveh krajevnih skupnosti, saj sta le-ti oblikovali projektno skupino s člani iz obeh krajevnih skupnosti, ki je produktivno delovala od same ideje do končne realizacije projekta.

Za vadbišče v Ragovem Logu ni zakonskih zahtev po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Urbana oprema ter oprema za šport in rekreacijo, postavljena na javnih površinah se razvršča kot enostaven objekt, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje. Pridobljena pa so bila soglasja in mnenja od pristojnih soglasodadajalcev oz. mnenjedajalcev, in sicer od Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Ministrstva za naravne vire in prostor in Slovenskih državnih gozdov. Slednji je upravljalec državnih gozdov, saj sta vadbišči postavljeni na zemljišču v lasti Republike Slovenije.

Izbrani lokaciji sta omogočali neinvazivno umestitev vadbišč v prostor, t.j. brez poseka dreves, spremembe reliefa in brez poglabljanja terena. Športni rekviziti se zlijejo z okolico, glede na to, da so pretežno leseni, varnostna podlaga pa je izvedena z lesnimi sekanci. Oprema je izdelana iz lesa robinja (latinsko - pseudoacacia), ki je lahko direktno v stiku s tlemi. Namreč, robinja je naravno odporen les, ki ima veliko vsebnost različnih akcesornih snovi (snovi, ki ne pašejo škodljivcem), ima malo beljave oz. veliko jedrovine, ki deluje kot zaščita za les. Proizvajalec zato n

a naprave nudi 20-letno garancijo. Povezovalni, kovinski deli pa so iz nerjavečega jekla, prašno barvani v odtenek, ki ga najdemo v naravi. Da sta vadbišči varni za uporabo dokazuje pridobljena pozitivna Ocena varnosti trajno nameščene fitness opreme, ki jo je izdala Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo, Center za testiranje in certificiranje.

Z namestitvijo vadbene opreme je Ragov Log tako postal še bogatejši. Verjamemo, da bosta vadbišči zaživeli in da bosta prispevali k zdravemu življenskemu slogu meščanov in da bo tako dosežen naš namen. Uporabnikom želimo varno in prijetno vadbo na prostem. Naj oprema krepi zdravje in prinaša zadovoljstvo. In kot je rekel Mark Twain: “Daj vsakemu dnevu možnost, da bo najlepši dan v tvojem življenju”.    

 

Krajevna skupnost Majde Šilc

mag. Adolf Zupan, predsednik

                                                     

Krajevna skupnost Center Novo mesto

Matija Škof, predsednik

Skupna s priznanjem

image00035

image00001

1

 

 

 

 

 

novice

18. maj, KS Majde Šilc
 VABILO - priprava Občinske celostne prometne strategije Mestne občine

VABILO - priprava Občinske celostne prometne strategije Mestne občine

MO Novo mesto pripravlja celostno prometno strategijo. VABLJENI NA JAVNE RAZPRAVE.

več >

17. maj, KS Majde Šilc
 Razpis nadomestnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Mestni občini Novo mesto

Razpis nadomestnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 32. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto razpisuje nadomestne volitve treh članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Novem mestu

več >

04. april, KS Majde Šilc
 OBČNI ZBOR ČLANOV KRAJEVNE ORGANITACIJE RDEČEGA KRIŽA

OBČNI ZBOR ČLANOV KRAJEVNE ORGANITACIJE RDEČEGA KRIŽA

Na Gregorjevo, ko se ptički ženijo, smo se člani KORK in zbrali na letnem občnem zboru.

več >

26. marec, KS Majde Šilc
 ČISTILNA AKCIJA V KS MAJDE ŠILC

ČISTILNA AKCIJA V KS MAJDE ŠILC

V soboto, 16. marca 2024, je bila čistilna akcija Očistimo sosesko. Še vedno se pojavljajo črna odlagališča odpadkov, ki jih čistimo vsako leto.

več >

04. marec, KS Majde Šilc
 NOV DEFRIBILATOR

NOV DEFRIBILATOR

V Krajevni skupnosti imamo nov AED oziroma avtomatski eksterni defibrilator, ki je nameščen pri vhodu Vrtca Ciciban na Ragovski ul.

več >

01. marec, KS Majde Šilc
 POSLOVNO POROČILO KS Majde Šilc za leto 2023

POSLOVNO POROČILO KS Majde Šilc za leto 2023

Poročilo o opravljenem delu in aktivnostih v l. 2023

več >

28. februar, KS Majde Šilc
 VRTEC CICIBAN

VRTEC CICIBAN

VABILO K VPISU V KRAJŠI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE

več >

20. januar, KS Majde Šilc
 PRENOVA CESTE - JAKČEVA in RAGOVSKA  ULICA

PRENOVA CESTE - JAKČEVA in RAGOVSKA ULICA

V teku so priprave na obsežno prenovo / razširitev ceste med krožiščem na Kandijski c. in mostom v Ločni.

več >

20. januar, KS Majde Šilc
 Podiranje razpadajočih garaž se nadaljuje

Podiranje razpadajočih garaž se nadaljuje

Padle so še tri razpadajoče garaže pri bloku Jakčeva ulica 3

več >