zemljevid krajevnih skupnosti

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV PREČNA

datum: 05. 02. 2024

V petek, 2. februarja 2024 je Društvo upokojencev Prečna izvedlo redni letni zbor članov društva.

V petek, 2. februarja 2024 je Društvo upokojencev Prečna izvedlo redni letni zbor članov društva.

Prisotne na zboru, ki se ga je udeležilo 76 članic in članov društva ter vabljeni gostje, je pozdravil predsednik društva g. Drago Sikošek. V spomin  preminulim članom v lanskem in letošnjem letu je predlagal  enominutni molk, Zboru je v potrditev predlagal tudi kandidate za delovno predsedstvo ter ostale organe zbora.  Za delovnega predsednika je bil izbran g. Drago Šulc, ki je predsednika Sikoška pozval, da poda poročilo o delu društva v preteklem letu. V svojem poročilu je predsednik izpostavil socialno delo društva in odlične športne rezultate, ki so jih člani in članice na raznih tekmovanjih dosegli v lanskem letu. Še posebej je omenil izdelavo društvenega glasila »PO SRCU MLADI – INFORMATOR 2023«, v katerem je kronološko prikazano celotno delo društva v lanskem letu. Iz poročil, ki so sledila (finančno poročilo, poročili nadzornega odbora in častnega razsodišča) je bilo zaznati pestro društveno delo, v katerega so se skozi vse leto vključevali številni člani in članice društva. Ugotovljeno je bilo tudi, da je društvo z varčnim poslovanjem in veliko prostovoljnega dela, preteklo leto sklenilo s pozitivnim rezultatom. Letni plan dela je bil v celoti realiziran. Predstavljena sta bila program dela ter  finančni plan za leto 2024 in bila soglasno sprejeta.

Za zvestobo in prizadevno delo v društvu, so bila trem aktivnim članom – Ireni Vehar Dragan – sekcija rokodelstvo, Anici Gobec – sekcija peke peciva in Alojzu Petriču – sekcija balinanje - podeljena društvena priznanja.

Na koncu so zbrane nagovorili in pozdravili vabljeni gostje: ga. Cirila Surina Zajc, predsednica PZDU Dolenjske in Bele krajine, g. Dušan Kraševec, predsednik DU Dolenjske Toplice, g. Branko Đurić, podpredsednik DU Straža in g. Andrej Kapš, predsednik PGD Prečna,. Pohvalili so delo v društvu in čestitali za lanske delovne in športne dosežke ter zaželeli društvu veliko uspehov pri izpolnjevanju sprejetih nalog za letošnje leto.

Skupina članov je na grob zadnje umrlega člana društva v lanskem letu, Milana Kolenca, odnesla cvetlični aranžma, darilo cvetličarne Amaryllis, ki je med zborom krasil mizo delovnega predsedstva.

Na koncu zbora je delovni predsednik, g. Drago Šulc povabil vse prisotne, na druženje ob skromni zakuski in kozarčku cvička. Z obiskom in skromno malico pa smo se spomnili tudi nekaterih članov društva. ki se kljub želji, zaradi bolezni zbora niso mogli udeležiti.

UO DU Prečna

Predsednik; Drago Sikošek

 

novice

27. marec, KS Prečna
05. februar, KS Prečna
 REDNI LETNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV PREČNA

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV PREČNA

V petek, 2. februarja 2024 je Društvo upokojencev Prečna izvedlo redni letni zbor članov društva.

več >

25. december, KS Prečna
 NOVOLETNA ZABAVA ČLANOV DU PREČNA

NOVOLETNA ZABAVA ČLANOV DU PREČNA

Tako kot vsako leto je Društvo upokojencev Prečna tudi letos za svoje člane organiziralo silvestrsko zabavo.

več >

12. november, KS Prečna
29. oktober, KS Prečna
 Obvestilo KORK Prečna

Obvestilo KORK Prečna

KORK Prečna vabi na meritve holesterola, sladkorja in krvnega tlaka

več >

22. september, KS Prečna
 Upokojenci kar dva dni tekmovali v Prečni

Upokojenci kar dva dni tekmovali v Prečni

Društvo upokojencev Prečna je v sredo in četrtek, 20. in 21. septembra 2023 organiziralo Meddruštveni turnir za pokal DU Prečna.

več >

24. avgust, KS Prečna
Prostor za druženje  v naravi Ureditev družabnega prostora na športnem igrišču v Podbrezniku

Ureditev družabnega prostora na športnem igrišču v Podbrezniku

Krajevna skupnost Prečna je na športnem igrišču v Podbrezniku uredila in posodobila družabni prostor.

več >

10. julij, KS Prečna

Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 3

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek . Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve je v sodelovanju z MONM pripravil izdelovalec SAPO d.o.o. Črnomelj. Stališča je s sklepom št. 350-0002/2023 z dne 5. 7. 2023 zavzel župan in so do sprejema prostorskega ...

več >

09. julij, KS Prečna
28. junij, KS Prečna
prejem nagrade SREČANJE UPOKOJENCEV PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 2023

SREČANJE UPOKOJENCEV PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 2023

V soboto, 24. 6. 2023 je Društvo upokojencev Črnomelj, skupaj z PZDU Dolenjske in Bele krajine, organiziralo srečanje upokojencev PZDU, kjer je DU Prečna prejelo pokale za osvojena prva mesta na 47. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine.

več >