zemljevid krajevnih skupnosti20210604_094637.jpg

Zapisnik 13.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 12. 10. 2021

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil 12.10.2021,ob 18.30 uri razpravljali o uradni otvoritvi zadružnega doma, pripravi predlogov za sofinanciranje v letu 2022, ..

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec, Boris Žagar, Dušan Žagar in Zora Klobučar

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

 1. Potrditev zapisnika št. 12
 2. Uradna otvoritev ZD
 3. Priprava predlogov za sofinanciranje v letu 2022
 4. Časopis Beč
 5. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  .

 

Ad 1) Potrditev zapisnika št. 12

                                                     

Na zapisnik, ki je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti in objavljen na spletni strani, ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet.

 

Ad 2.) Uradna otvoritev Zadružnega doma

 

Ker nam v začetku meseca septembra zaradi epidemioloških razmer ni uspelo izpeljati planirane otvoritve zadružnega doma, se je predsednik dogovoril z županom MO, da se ob upoštevanju pogoja PCT otvoritev izpelje konec oktobra. Dogovorjen je datum 30.10.2021 ob 11.00 uri. Na otvoritvi bo prisoten župan MO g. Macedoni s predstavniki kabineta; povabljeni bodo vsi krajani, predstavniki medijev, g. župnik iz župnije Toplice in predsedniki sosednjih KS. Vabila bodo dana na oglasne deske, objavljeno pa bo tudi na naši spletni strani. Ob otvoritvi bo izveden kratek program zunaj pred stavbo, možen bo tudi ogled notranjih prostorov. Pripravljena bo tudi manjša pogostitev. 

Dogovorili smo se, da v četrtek, 28.10.2021 izvedemo čistilno akcijo prostorov.

 

Ob koncu razprave pod to točko je bil sprejet tudi sklep, da se dodatno k opremi prostorov za KS naročijo še ena notranja vrata ter regali za potrebe arhiva KS.

 

 

 

Ad 3.) Priprava predlogov za sofinanciranje v letu 2022

 

Predsednik je prisotne pozval, da do naslednjega sestanka pripravijo predloge za sofinanciranje projektov KS za prihodnje leto.

 

V informacijo pri tej točki je predsednik še povedal, da se bo v prihodnjih dneh pričelo z asfaltiranjem ceste na Ljubnu in  urejanjem stezic na pokopališču.

 

Ad 4.) Časopis Beč

 

Približuje se konec leta in začele so se akcije za časopis Uršenski Beč.  Kot že običajno, bomo k sodelovanju povabili krajane, še posebej pa lokalne podjetnike, če bi želeli imeti v časopisu kratko predstavitev svoje dejavnosti. Poleg časopisa bomo tudi letos nabavili koledarje.

 

Ad 5) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

 • Predsednik je povedal, da je bilo na seji občinskega sveta dne 07. oktobra 2021 prvo branje Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu MO Novo mesto. Tu so v 9. členu (Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij) mestu bližnje KS opredeljene kot lokalna središča, obrobne KS, kamor spada tudi KS Uršna sela, pa so kategorizirana kot oskrbni centri. Pri tem dolgoročno vidimo težavo za razvoj naše KS, da ne bomo v enakopravnem položaju z ostalimi KS, ki so mišljena kot lokalna središča.

Predsednik je že pripravil ugovor na to uvrstitev in vsi člani sveta smo ga pri tem podprli.

 

 • V teku je priprava optike za naselja Laze, Ljuben in Makute. Trenutno potekajo še zadnji podpisi soglasij s Telekomom.

 

 • Za potrebe izobešanja zastav na ZD se naročijo ustrezni nosilci.  

 

Seja je bila končana ob 20.10 uri.

 

Zapisala: Zora Klobučar

novice

30. marec, KS Uršna sela
 Kronce na skupščini ZB

Kronce na skupščini ZB

Kronce na skupščini Združenje borcev za vrednote NOV Novo mesto.

več >

22. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 15.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 15.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS, ki je bil dne , 22.03.2022 ob 18.30, uri v prostorih ZD člani sveta potrdili cene za grobnine v letu 2022, razpravljali o možnosti nemotenega dostopa do mrliške vežice, pripravi za očiščevalno akcijo in se seznanili z odločbo za sofinanciranje programov KS za leto 2022,..

več >

14. marec, KS Uršna sela
 Kronce na zboru DU

Kronce na zboru DU

Na zboru DU Uršna sela so krajane razveselile članice pevske skupine Kronce

več >

25. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik 14.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 14.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil dne 25.01.2022 ob 18.30 uri, v prostorih doma krajanov na Uršnih selih razpravljali o realizaciji prednostnih ciljev za leto 2021 in prijavi na razpis za sofinanciranje projektov KS v letu 2022

več >

06. december, KS Uršna sela
 Nove pridobitve na Lazah in Ljubnu

Nove pridobitve na Lazah in Ljubnu

Dolgoletna prizadevanja za ureditev obstoječe javne razsvetljave ob državni cesti skozi Laze so končno doživela svoj epilog.

več >

04. december, KS Uršna sela
 Preventivni ukrepi

Preventivni ukrepi

Pomembnost spoštovanja preventivnih varnostnih ukrepov pri omejevanju širjenja virusa SARS-CoV-2

več >

02. november, KS Uršna sela
 Kronce na komemoraciji

Kronce na komemoraciji

Uršenske Kronce aktivne tudi pri sosedih

več >

02. november, KS Uršna sela
 Otvoritev doma krajanov

Otvoritev doma krajanov

Na Uršnih selih odprli prenovljeni ZD ( dom krajanov )

več >

12. oktober, KS Uršna sela
 Zapisnik 13.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 13.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil 12.10.2021,ob 18.30 uri razpravljali o uradni otvoritvi zadružnega doma, pripravi predlogov za sofinanciranje v letu 2022, ..

več >

08. oktober, KS Uršna sela

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >