zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 16.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 28. 06. 2022

Na sestanku sveta KS, ki je bil, 28.06.2022, v prostorih Doma krajanov razpravljali o izvedbi projekta PZI za AP na Vaški cesti 4., izvedbi tradicionalnega pohoda na Seč in drugih aktualnih vprašanjih vezanih za delovanje KS.

 

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec, Dušan Žagar, Boris Žagar in Zorica Klobučar

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

 1. Potrditev zapisnika št. 15
 2. Izdelava projekta PZI za AP pri ZD
 3. Pohod na Seč
 4. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  .

 

Ad 1) Potrditev zapisnika št. 15

 

Na zapisnik, ki je bil vsem članom poslan po elektronski pošti ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet. Na MO je bil poslan dopis - predlog za ureditev nemotenega dostopa do pokopališča, kot je bilo sprejeto pod točko Ad 5). Na odgovor še čakamo. Očiščevalna akcija je bila uspešno izvedena.  Z zaračunavanjem grobnine bomo pričeli tekom meseca julija.

                                                     

Ad 2.) Izdelava projekta PZI za AP pri ZD

 

Predsednik je poročal, da je bil izveden javni razpis za izdelavo projekta PZI za avtobusno postajo pri Zadružnem domu. Poslano je bilo osmim izvajalcem, prejeli pa smo eno ponudbo. Ponujena cena je preko 18.000,0 €, kar je visoko nad pričakovanjem, saj smo za to imeli odobrenih le 5.500,00 €. Tu se sedaj postavlja vprašanje, ali se poskušamo z MO dogovoriti, da bi povečali sredstva za ta projekt, ali pa jih namenimo za kaj drugega.

Po razpravi je bil sprejet sklep, da se predsednik o tem pogovori z županom g. Macedonijem , saj je ta projekt za nas zelo pomemben in ga je potrebno izpeljati. Poskušali bomo pridobiti še kakšno drugo ponudbo.

Če nam to letos ne bo uspelo, se bomo odločili za kakšno drugo investicijo, da porabimo  odobrena sredstva.

 

Ad 3.) Pohod na Seč

 

Sprejet je bil sklep, da letos organiziramo pohod na Seč. Predvidoma bo to prvo soboto v mesecu septembru. Za vse udeležence pohoda bo pripravljena manjša pogostitev. Z organizacijo pohoda bomo pričeli v zadnjem tednu avgusta.

 

 

 

Ad 4.) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

 • Jutri, 29.06.2022 bo v ZD obisk požarne inšpektorice. Zraven bo tudi predstavnik Zarje. Od KS bo prisostvoval predsednik, lahko pa se mu pridružijo tudi drugi člani sveta. Svet KS  je obenem sprejel skupni Požarni red za objekt, ki ga je izdelalo podjetje Varia inženiring  d.o.o.
 • Stroški za upravljanje ZD so zelo visoki in je potrebno razmišljati, kako bomo to v prihodnje lahko pokrivali.  Razmisliti moramo tudi, ali res potrebujemo vse objekte, s katerimi sedaj upravlja KS in pokriva stroške.
 • SŽ je z aneksom podaljšala najemno pogodbo za zemljišče, na katerem je športno igrišče,  še za nadaljnjih 5 let in se najemnina ne bo zaračunavala.
 • Na parkirišču pri pokopališču so postavljene betonske ograje za skladiščenje peska za zimsko posipavanje cest. Ker trenutno nimamo druge lokacije, je bil sprejet sklep, da CGP uredi prostor do nadaljnjega na tem mestu.
 • Ladi Rauh je pohvalil Gasilsko društvo Uršna sela za dobro izpeljavo veselice. Ponovno pa je izpostavil, da se naj poruši objekt pri pokopališču, o katerem smo razpravljali že na prejšnjih sejah sveta.
 • Prejšnji teden se je med neurjem odlomil del lipe pri pokopališču. Včeraj si je stanje ogledal Zavod za zaščito narave in bodo podali mnenje, kako naj se stanje sanira, saj je lipa zaščitena.
 • S strani nekaterih krajanov je bil podan predlog, da se naj odstrani brunarica pri »vaški štirni«, katero je zgradila KS, saj zmanjšuje preglednost uvoza na vaško cesto. Objekt se nahaja na zasebnem zemljišču in sedanji lastnik zemljišča se z odstranitvijo ne strinja, zato tega do nadaljnjega ne bo možno izpeljati.

 

 

Seja je bila končana ob 20.20 uri.

 

Zapisala: Zora Klobučar

 

novice

18. marec, KS Uršna sela
 Očistimo sosesko 2023

Očistimo sosesko 2023

Tudi Uršenčani smo aktivno sodelovali pri akciji »očistimo sosesko«

več >

13. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 3.seje sveta KS Uršna sela

Zapisnik 3.seje sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil v razširjeni sestavi dne, 13.3.2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih zadružnega doma na Uršnih selih, se je razpravljalo o sofinanciranju projektov v KS, izvedbi čistilne akcije ter o uporabi in vzdrževanju objektov, ki so v lasti in v uporabi Krajevne skupnosti Uršna sela.

več >

10. marec, KS Uršna sela
 Pravljični večer

Pravljični večer

Uršensko "knjižnico" so tokrat napolnili naši najmlajši krajani.

več >

18. februar, KS Uršna sela
 Otvoritev knjižnega kotička v domu krajanov

Otvoritev knjižnega kotička v domu krajanov

V soboto, 18. 2. 2023, je bilo v domu krajanov na Uršnih selih pravo kulturno vrvenje.

več >

04. februar, KS Uršna sela
 Kronce v ZD

Kronce v ZD

Kronce razveseljevale krajane v prostorih doma krajanov na Uršnih selih

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik 2.seje sveta KS Uršna sela

Zapisnik 2.seje sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih zadružnega doma na Uršnih selih, se je razpravljalo o finančnem načrtu za leto 2023, o cenah najema grobov v letu 2023 ter o uporabi in vzdrževanju objektov, ki so v lasti in v uporabi Krajevne skupnosti Uršna sela.

več >

01. januar, KS Uršna sela
 Družabni večer v Domu krajanov na Uršnih selih

Družabni večer v Domu krajanov na Uršnih selih

V ponedeljek, 26.12.2022, ob 17. uri smo Kronce organizirale in izvedle Družabni večer s pesmijo v prostorih Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki na delu
27. september, KS Uršna sela
 Zapisnik 17.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 17.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil dne ,27.09.2022, v prostorih KS Uršna sela razpravljali o izvedenih investicijah v KS za leto 2022, pripravi lokalnega časopisa, kot trudi o volitvah za svet KS...

več >