zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 3.seje sveta KS Uršna sela

datum: 13. 03. 2023


Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil v razširjeni sestavi dne, 13.3.2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih zadružnega doma na Uršnih selih, se je razpravljalo o sofinanciranju projektov v KS, izvedbi čistilne akcije ter o uporabi in vzdrževanju objektov, ki so v lasti in v uporabi Krajevne skupnosti Uršna sela.

skupnosti Uršna sela.

Prisotni člani KS Uršna sela: Milivoj Golić, Ladislav Rauh, Liljana Klobučar, Igor Povž, Gregor Klobučar in Tatjana Gros

Odsotna: Lara Poredoš

Ostali prisotni predstavniki društev v krajevni skupnosti: Mira Konček, Sonja Zadnik, Gabrijela Korasa, Dušan Povše, Franci Povše ml., Drago Celič, Lida Celič, Bojan Blatnik

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika z 2. sestanka sveta KS

2. Sofinanciranje projektov v KS

3. Izvedba čistilne akcije

4. Uporaba in vzdrževanje objektov v krajevni skupnosti

5. Razno

Sejo je vodil predsednik sveta Krajevne skupnosti Milivoj Golić.

 

1. Soglasno je bil sprejet zapisnik z 2. sestanka sveta KS. Pripomb na zapisnik ni bilo.

2. Sofinanciranje projektov v KS

Predsednik nas je seznanil, da se lahko KS na občini prijavi za sofinanciranje programov KS (investicije) v vrednosti do 40.000,00 EUR v posameznem letu. Občina krije 70 % stroškov, 30 % stroškov pa krije KS. Za letošnje leto sta se oddali dve prijavi in sicer za investicijo, ki se nanaša na izdelavo PZI za postajališče pri zadružnem domu. V prihodnje (v fazi izgradnje postajališča) se bo na ta projekt navezovala tudi obnovitev vodovoda na tej lokaciji. Druga investicija pa je preplastitev ceste od Malovrha do železniške postaje, znesek le-tega pa bo predvidoma znašal od 22.000,00 do 23.000,00 EUR. 

Asfaltiranje poti na Ljubnu, od križa proti Drganjim selom, je za KS trenutno prevelik strošek, zato se zaenkrat projekt še ni prijavil razpis sofinanciranja. Ravni tako se v letošnjem letu ne predvideva investicije preplastitve igrišča na železniški postaji, ter obnove brunarice, saj je KS ta del zemljišča dobila od Slovenskih železnic v brezplačno uporabo za dobo petih let, kar je za večje investicije prekratka doba.

Predsednik nas je seznanil da bo pri Povšetovih v Ljubnu in nasproti Jakšetovih na Uršnih selih Komunala uredila ekološka kotička.

3. Čistilna akcija

Predsednik nas je seznanil, da se bo v soboto, 18.3.2023, izvajala čistilna akcija po celotni Mestni občini Novo mesto. Tudi naša KS bo kot vsako leto izvedla to akcijo. Pričetek bo ob 9.00 uri na običajnih zbirnih mestih, in sicer na Lazih pri bivši šoli, na Uršnih selih pri spomeniku in v Ljubnu na križišču. Na oglasne deske po krajevni skupnosti se obesijo obvestila oz. plakati, prav tako bo obvestilo objavljeno na Facebook profilu krajevne skupnosti. Odpadki se bodo pobirali v vrečke za smeti, ki smo jih pridobili s strani Komunale Novo mesto in se bodo na koncu ločevali v kontejnerje. Krajane se ponovno opozori, da kosovni odpadki ne spadajo na zbirna mesta, ampak je potrebno za odvoz poklicati Komunalo, ki kosovne odpadke odpelje. Kosovni odpadki, ki so že dalj časa odvrženi pri ekoloških kotičkih, se zberejo na enem mestu in jih bo potem odpeljala Komunala.

Predstavnike PGD Uršna sela se je zadolžilo, da pospravijo okoli gasilskega doma, ter ob pomoči mladih pospravijo na igrišču pri železniški postaji. Balinarsko društvo se bo zadolžilo, da pospravijo okoli balinišča, predstavnice upokojencev pa bodo počistile zadružni dom. Vsi ostali udeleženci akcije pa bodo pospravljali po KS (ob lokalnih in državni cesti itd.) Na koncu bo za vse udeležence pripravljena malica pri gasilskem domu.

4. Uporaba in vzdrževanje objektov v KS

Zadružni dom za svoje dejavnosti uporablja več društev v KS. Zaželeno je tudi, da se prostori KS dajejo v najem, s tem bi KS pridobila dodatna finančna sredstva, saj ima KS velike izdatke glede plačevanja električne energije, komunalnih storitev ter za tekoče vzdrževanje vseh objektov v KS. Zaradi navedenega so bili na sestanek povabljeni tudi predstavniki posameznih društev.

V zadružnem domu se je že namestila oglasna deska, na kateri bo napisan razpored vseh aktivnosti, za katere se uporablja posamezni del stavbe z navedbo dneva v tednu in ure. Kdor bo hotel dodatno uporabiti prostor v domu za dneve in ure, ki bodo še na razpolago, bo kontaktiral Gregorja Klobučarja ali predsednika KS.

Vsi uporabniki zadružnega doma odgovarjajo za njegovo uporabo, kar pomeni, da za sabo pospravijo, prostor prezračijo, zaklenejo za sabo in pogasijo luči ter le ob potrebi odprejo radiator in po odhodu radiator ponovno zaprejo.

Prav tako se bo naredila evidenca, kdo vse ima ključ za posamezna vrata zadružnega doma. V zadružnem domu se bo tudi namestila omarica, v kateri bodo obešeni vsi notranji ključi doma.

Z 18. 2. 2023 je v zadružnem domu zaživel tudi knjižni kotiček, ki je odprt vsak petek med 17.00 in 18.00 uro. V tem času so se tudi že brale pravljice za naše najmlajše.

V prostorih zadružnega doma naj bi se izvedlo predavanje o cestno prometnih predpisih za KS Uršna sela in KS Birčna vas. Predavanje bo potekalo 4. 4. 2023.

V zadružni dom se bo preselil arhiv vseh društev v KS.

5. Razno

Ladi Rauh je ponovno predlagal, da se zidan objekt brez strehe, ki je tik ob škarpi pokopališča pri gasilskem domu, odstrani. Včasih je služil orodju oz. pripomočkom pri pogrebu, sedaj pa je prazen. S tem bi bil bolj zgledno urejen prostor okoli gasilskega doma. Svet je sklenil, da si omenjeno zadevo  ogledamo na kraju samem, in sicer v soboto po izvedeni čistilni akciji in se potem odločimo o navedenem predlogu.

Glede odstranitve nekaj dreves ob robu gozda nasproti zadružnega doma, je bil na sestanek vabljen Alojz Zamida, ki je odsotnost opravičil, ker je imel popoldne službo. Ponovno se ga bo povabilo na enega od naslednjih sestankov sveta KS.

Ladi Rauh je prav tako predlagal, da se v mrliški vežici namestijo nekakšne poličke oz. regal, kamor se bodo lahko odlagale sveče, saj se jih sedaj lahko daje samo na tla. Svet KS si bo to v mrliški vežici ogledal in se odločil o predlogu, glede na to, da se vse manj sveč prinaša k pokojnim.

Svet je sklenil, da se hruška na Uršnih selih pri spomeniku odstrani. Na tem avtobusnem postajališču pa se postavi nadstrešek.

Ladi Rauh je še predlagal, da se pristojnim službam pošlje obvestilo za odstranitev kovinskih rešetkah, ki so nameščene ob robu glavne ceste, saj je v nočnem poletnem času zelo moteče, ko se le-te prevozijo in se ustvari glasen hrup.

Svet je sklenil, da se na občino ponovno poda prošnja za pospešitev izgradnje vodovodnega omrežja na območju vinogradniškega območja od Ljubna proti Birčni vasi.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

 

Zapisala: Tatjana Gros

Povezane novice

27. januar

Zapisnik 2.seje sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih zadružnega doma na Uršnih selih, se je razpravljalo o finančnem načrtu za leto...

več >

novice

10. julij, KS Uršna sela
 Ustvarjalne urice druženja tudi v letošnjem letu

Ustvarjalne urice druženja tudi v letošnjem letu

Tudi v letošnjem letu smo na Uršnih selih ob podpori Mestne občine Novo mesto pričeli z delavnicami ter uricami druženja za naše najmlajše.

več >

27. junij, KS Uršna sela
 Zapisnik 10.sestanka sveta KS

Zapisnik 10.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 27. 6. 2024, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poteku investicij v KS, ceniku grobnin za leto 2024 ter izvedbi tradicionalnega pohoda.

več >

20. marec, KS Uršna sela
 Ureditev priključka na državno cesto

Ureditev priključka na državno cesto

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

več >

16. marec, KS Uršna sela
 Očiščevalna akcija

Očiščevalna akcija

Letošnje očiščevalne akcije, ki je potekala v soboto, 16.03.2024 , se je udeležilo cca 75 krajanov naše KS.

več >

08. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

več >

17. februar, KS Uršna sela
 Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Sinočnji kulturni dogodek ob izidu knjige Zgodbe življena avtoric Jože Sladič in Milene Kobe je navdušil občinstvo v prepolni dvorani Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik  8.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

več >

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik  7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >