zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 4.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 17. 05. 2023

Na sestanku razpravljali o nabavi dodatne opreme za potrebe doma krajanov in podelitvi krajevnih priznanj.

 

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela je potekal dne, 17.5.2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih.

Prisotni člani KS Uršna sela: Milivoj Golić, Ladislav Rauh, Liljana Klobučar, Lara Poredoš, Gregor Klobučar, Igor Povž in Tatjana Gros.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika s 3. sestanka sveta KS

2. Postavitev AED  na domu krajanov in nabava dodatne knjižne omare

3. Priznanja ob 20. letnici društev

4. Razno

Sejo je vodil predsednik sveta Krajevne skupnosti Milivoj Golić.

1. Soglasno je bil sprejet zapisnik s 3. sestanka sveta KS. Pripomb na zapisnik ni bilo.

2. Predsednik sveta KS nas je seznani, da bosta Branka Bukovec, častna občanka Mestne občine Novo mesto in njen brat Slavko Bukovec, krajevni skupnosti podarila AED. Predaja defibrilatorja bo predvidoma v mesecu juniju 2023, nameščen pa bo pri glavnih vhodnih vratih doma krajanov na Uršnih selih. Po izvedenem nakupu bo potrebno o tem obvestiti Mestno občino in Zdravstveni dom. Ob predaji se bo izvedlo tudi izobraževanje - tečaj o uporabi le-tega (v sodelovanju z Rdečim križem ter pripadniki PGD Uršna sela). Dariteljema pa se bo v imenu KS izročila zahvala.

Knjižni kotiček oz. izposoja knjig je uspešno zaživela. Se pa povečuje število podarjenih knjig, zato se bo naročila dodatna knjižna omara. Za nabavo se bo izdalo javno naročilo.

Za police v mrliški vežici, na katere se bodo odlagale sveče, bo poskrbel Ladi Rauh.

3. Upokojenci KS Uršna sela bodo dne, 20. 5. 2023, na balinišču Makute obeležili 20. letnico delovanja društva. Ob tej priložnosti jim bo KS Uršna sela izročila priznanje.

Prav tako bo v letošnjem letu 20. obletnico delovanja praznovala/obeležila Vokalna skupina Kronce, kateri se bo priznanje izročilo na dan njihovega dogodka (predvidoma jeseni).

V letu 2025, natančneje 21. 5. 2025, bo Krajevna skupnost Uršna sela praznovala 50 let obstoja. Oblikovala se bodo nova priznanja, na katerih bo predstavljen Beč, o samem oblikovanju pa bomo razpravljali na naslednjih sejah..

4. Predsednik nas je seznanil, da je čistilna akcija uspela, v domu krajanov se izvajajo ustaljene aktivnosti, ravno tako je bilo uspešno izvedeno tudi predavanje o cestno prometnih predpisov.

Povž Igor nas je seznanil, da je za rušenje objekta pri cerkvi na Uršnih selih potrebno narediti rušitveni načrt.

Na prošnjo krajana, soseda pri balinišču na Makutah, bo občina podrla nekaj dreves, ki ogrožajo objekte, prav tako izveden ogled lipe v  blizini delavnice Bukovec.

Prijava za sofinanciranje investicij (preplastitev ceste in postavitev postajališča nasproti doma krajanov) je bila oddana, vendar o slednjem na občini še ni odločeno. V kolikor bo investicija postajališča potrjena, naj bi se projekt izvedel v letošnjem letu.

V sodelovanju z MO Novo mesto bomo skušali pridobiti oziroma izpeljati projekt postavitve hiške/avtobusnega postajališča pri spomeniku, v kolikor bomo s strani Direkcije za ceste pridobili pozitivni odgovor. Primarna naloga KS je priprava terena za postavitev postajališča.

Gregor Klobučar je izpostavil, da se napisi na kontejnerjih obnovijo, saj ni več vidnih navodil - usmeritev, kaj se v posamezni kontejner odlaga.

Ladi Rauh je ponovno izpostavil kovinske rešetke ob robu cestišča. Predlagal je, da se ponovno pristojnim službam pošlje obvestilo za odstranitev te-teh, saj rešetke, predvsem v nočnem (poletnem) času, povzročajo veliko hrupa. Predsednik je povedal, da je bilo obvestilo poslano, uradnega odgovora pa še ni.

Ladi Rauh je predal prošnjo Borisa Bukovca, da se na pot na Ljubnu proti cerkvi pripelje kamion peska za ureditev poti. Dogovor je bil, da se gre pot najprej pogledat in se bo potem odloči o odobritvi prošnje.

Prav tako je Ladi Rauh izpostavil, da na domu krajanov ni nobenega napisa, ki bi nakazoval, kaj stavba predstavlja. V dogovoru z Zarjo se bo na stavbo pritrdila tabla z ustreznim napisom. Prav tako je Ladi Rauh izrazil željo, da se na okna doma namestijo senčila ali lamelne zavese.

Seja je bila končana ob 20.35 uri.

 

Zapisala: Tatjana Gros

 

novice

14. julij, KS Uršna sela
 Zapisnik  5.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 5.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku razpravljali o poteku investicijskih del v KS in izvedbi olimpijade krajevnih skupnosti.

več >

17. maj, KS Uršna sela
 Zapisnik  4.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 4.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku razpravljali o nabavi dodatne opreme za potrebe doma krajanov in podelitvi krajevnih priznanj.

več >

02. maj, KS Uršna sela
 Pohod \"Novo mesto v žici\"

Pohod \"Novo mesto v žici\"

Kronce popestrile tradicionalno prireditev "Novo mesto v žici"

več >

18. marec, KS Uršna sela
 Očistimo sosesko 2023

Očistimo sosesko 2023

Tudi Uršenčani smo aktivno sodelovali pri akciji »očistimo sosesko«

več >

13. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 3.seje sveta KS Uršna sela

Zapisnik 3.seje sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil v razširjeni sestavi dne, 13.3.2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih zadružnega doma na Uršnih selih, se je razpravljalo o sofinanciranju projektov v KS, izvedbi čistilne akcije ter o uporabi in vzdrževanju objektov, ki so v lasti in v uporabi Krajevne skupnosti Uršna sela.

več >

10. marec, KS Uršna sela
 Pravljični večer

Pravljični večer

Uršensko "knjižnico" so tokrat napolnili naši najmlajši krajani.

več >

18. februar, KS Uršna sela
 Otvoritev knjižnega kotička v domu krajanov

Otvoritev knjižnega kotička v domu krajanov

V soboto, 18. 2. 2023, je bilo v domu krajanov na Uršnih selih pravo kulturno vrvenje.

več >

04. februar, KS Uršna sela
 Kronce v ZD

Kronce v ZD

Kronce razveseljevale krajane v prostorih doma krajanov na Uršnih selih

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik 2.seje sveta KS Uršna sela

Zapisnik 2.seje sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih zadružnega doma na Uršnih selih, se je razpravljalo o finančnem načrtu za leto 2023, o cenah najema grobov v letu 2023 ter o uporabi in vzdrževanju objektov, ki so v lasti in v uporabi Krajevne skupnosti Uršna sela.

več >