zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 5.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 14. 07. 2023

Na sestanku razpravljali o poteku investicijskih del v KS in izvedbi olimpijade krajevnih skupnosti.

 

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela je potekal dne, 14. 7. 2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih.

Prisotni člani KS Uršna sela: Milivoj Golić, Ladislav Rauh, Gregor Klobučar, Igor Povž in Tatjana Gros

Odsotni člani: Lara Poredoš in Liljana Klobučar

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika s 4. sestanka sveta KS

2. Potek investicijskih del v krajevni skupnosti

3. Olimpijada krajevnih skupnosti MO Novo mesto

4. Pohod na Seč

5. Zbor krajanov

6. Razno

Sejo je vodil predsednik sveta Krajevne skupnosti Milivoj Golić.

 

1. Soglasno je bil sprejet zapisnik s 4. sestanka sveta KS. Pripomb na zapisnik ni bilo.

2. Predsednik sveta KS je svet seznani, da je podpisana pogodba z MO Novo mesto glede investicijskih del v krajevni skupnosti vezanih na preplastitve in adaptacije lokalnih cest, pri katerih KS sodeluje z 30 % investicije – omenjene projekte bo vodila občina. Preplastitev ceste od Malovrha proti železniški postaji je zaenkrat vprašljiva, ker je potrebno počakati, kako bo s traso kanalizacije- v kolikor le-ta ne bo izvedljiva je predsednik predlagal, da se odobrena sredstva za to investicijo prenesejo za ureditev poti/asfaltiranje ceste od "križa" na Ljubnu proti Drganjim selom, kar je svet soglasno sprejel. Dela naj bi bila opravljena do konca letošnjega oktobra.

Za izdelavo projektne dokumentacije za postajališče pri domu krajanov, ki ga vodi KS, so prispele štiri ponudbe. Ker je pogoj, da se izbere ponudnik z najnižjo ceno, je bil izbran GHC-projekt d.o.o (v vrednosti 8.174,00 EUR). Vsa pridobljena dokumentacija je bile posredovana na občino, zaradi podpisa pogodbe o sofinanciranju s strani MO Novo mesto (30 % stroškov krije KS, ostalo MO Novo mesto).

Kot že rečeno na prejšnjih sejah, bo na lokaciji postajališča (v sodelovanju s Komunalo Novo mesto in MO Novo mesto) pred začetkom gradbenih del potrebno zamenjati tudi vodovodne cevi.

V zvezi z nadstrešnico za avtobus pri spomeniku na Uršnih selih, za katero se je predvidevalo delno sofinanciranje z evropskimi sredstvi, je Direkcija za ceste podala negativno mnenje, saj bi bila nadstrešnica preveč oddaljena od glavne ceste – skladno z mnenjem Direkcije se projekt v letošnjem letu ne bo izvedel.

Police v mrliški vežici za odlaganje sveč so narejene, za kar je poskrbel Ladi Rauh.

3. Vsake štiri leta poteka Olimpijada krajevnih skupnosti v MO Novo mesto, v vmesnem času pa igre krajevnih skupnosti. Letošnjo olimpijado organizirata KS Drska ter ŠD Drska, izvedena pa bo v septembru 2023 – najverjetneje 23. 9. na dan športa. Krajevna skupnost je že prejela seznam vseh športnih disciplin, do 9. 9. 2023 pa je potrebno sporočiti seznam udeležencev po posameznih disciplinah. Za koordinatorja športnih ekip je določen Gregor Klobučar. Vsak udeleženec olimpijade bo prejel majico ter bone za dva obroka s pijačo, kar bo delno sofinancirala KS – predviden znesek sofinanciranja KS za posameznega tekmovalca je okoli 15, 00 EUR. KS je za sofinanciranje celotnega dogodka predvidela znesek do največ 1.500,00 EUR. Zaželeno je, da k sodelovanju povabi čim večje število mladih krajanov.  

4. Svet je sprejel sklep, da se tudi v letošnjem letu izvede tradicionalni pohod KS, in sicer prvo soboto v septembru - trasa pohoda bo odvisna od vremena. Zaradi lažje organizacije pohoda se bodo tudi v letošnjem letu predhodno zbirale prijave pohodnikov – podrobnejše informacije glede prijave bodo določene naknadno.

5. V drugi polovici meseca oktobra bo izveden zbor krajanov, kjer bodo le-ti seznanjeni z dosedanjim delom KS, projekti in plani za prihodnje, krajani pa bodo lahko podali tudi svoje predloge, pobude in pripombe. Krajani bodo o zboru obveščeni preko pisnih vabil, na zbor pa bo povabljen tudi župan MO Novo mesto oz. predstavniki občine.

6. Društvo upokojencev Uršna sela je na KS naslovilo prošnjo za pomoč pri kritju dela stroškov avtobusnega prevoza krajanov za izlet v Avstrijo, v višini 450,00 EUR, kar je svet KS tudi potrdil.  

Predsednik je svet seznanil, da je bil v sklopu skupnega naročila z MO, nabavljen nov prenosni računalnik za potrebe delovanja KS.

Komunala Novo mesto je že dobila nalog za rušenje dreves pri balinišču.

Svet KS je sprejel sklep, da se v pritličnem prostoru doma krajanov (pisarna) preveri možnost vgradnje umivalnika in odtoka. 

Seja se je zaključila ob 21.00 uri.

 

Zapisala: Tatjana Gros

novice

20. marec, KS Uršna sela
 Ureditev priključka na državno cesto

Ureditev priključka na državno cesto

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

več >

16. marec, KS Uršna sela
 Očiščevalna akcija

Očiščevalna akcija

Letošnje očiščevalne akcije, ki je potekala v soboto, 16.03.2024 , se je udeležilo cca 75 krajanov naše KS.

več >

08. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

več >

17. februar, KS Uršna sela
 Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Sinočnji kulturni dogodek ob izidu knjige Zgodbe življena avtoric Jože Sladič in Milene Kobe je navdušil občinstvo v prepolni dvorani Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik  8.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

več >

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik  7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >

05. november, KS Uršna sela
 Kronce na žalni slovesnosti

Kronce na žalni slovesnosti

V soboto, dne 28. oktobra 2023 ob 10. uri, je pri spomeniku padlih borcev na Ruperč Vrhu potekala Žalna slovesnost.

več >

28. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki v letu 2023

Mali umetniki v letu 2023

Tudi v letu 2023 smo se Mali Umetniki družili, skupaj ustvarjali in se imeli lepo. V letošnjem letu smo kar nekaj časa preživeli v naravi – podali smo se na več pohod oziroma sprehodov, iskali smo skriti zaklad v naravi, iz naravnih virov izdelovali igrače in družabne igre, sodelovali smo v očiščevalni akciji, v vročih dneh pa smo se ...

več >