zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 6.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 20. 09. 2023

Na sestanku razpravljali o preplastitvi dela Vaške ceste in izvedbi zbora krajanov

 

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela je potekal dne, 20. 9. 2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih.

Prisotni: Milivoj Golić, Ladislav Rauh, Gregor Klobučar, Igor Povž, Liljana Klobučar, Tatjana Gros ter predstavnika PGD Uršna sela Franc Povše in Žiga Troha.

Odsotna: Lara Poredoš.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika s 5. sestanka sveta KS
 2. Preplastitev ceste proti železniški postaji
 3. Zbor krajanov
 4. Časopis Uršenski Beč
 5. Razno

Sejo je vodil predsednik sveta Krajevne skupnosti Milivoj Golić.

 1. Soglasno je bil sprejet zapisnik s 5. sestanka sveta KS. Pripomb na zapisnik ni bilo.
 2. Predsednik KS je svet seznanil, da je bila izvedena preplastitev ceste proti železniški postaji - gre za 220 metrov dolgo in 3,5 metra široko traso. Preplastitev je izvedlo podjetje CGP Novo mesto, čaka se še ureditev bankin. Vrednost del je ocenjena na okoli 22.000,00 EUR, od tega bo 70 % vrednosti krila MO Novo mesto, 30 % pa KS Uršna sela iz krajevnega samoprispevka oz. iz sredstev rednega delovanja KS. Ko bodo vsa dela opravljena, si bo svet KS izvedena dela ogledal in nato potrdil izstavljeni račun.

Do konca oktobra 2023 naj bi bil izdelana tudi projektna dokumentacija za avtobusno postajališče nasproti doma krajanov. Vrednost del je ocenjena na 8.100,00 EUR.

 1. V soboto, 18. novembra 2023, ob 18.00 uri bo v domu krajanov potekal zbor krajanov. Vsako gospodinjstvo bo prejelo pisno vabilo, vabilo pa bo objavljano tudi na spletnem portalu KS, Facebook profilu ter na oglasnih deskah po KS. Na zboru se bodo krajani seznanjeni z dosedanjim delom ter plani za prihodnje delo, krajani pa bodo lahko podali svoje predloge, pripombe, pohvale. Na zbor bo povabljen župan MO Novo mesto.
 2. Tudi letos proti koncu leta bo izšlo glasilo Uršenski Beč. Uredniškemu odboru se bosta poleg Milivoja Golića, Helene Kisilak in Zorice Klobučar, pridružili še Liljana Klobučar in Tatjana Gros. Tudi letos se bodo zbirali prispevki, katere lahko krajani posredujejo uredniškemu odboru. Poleg glasila bodo gospodinjstva tudi letos prejela setvene koledarje. Za izdelavo je izbran najcenejši ponudnik, in sicer isti izvajalec kot vsa leta do sedaj.
 3. Predsednik KS nas je seznanil, da bo Olimpijada krajevnih skupnosti v MO Novo mesto prestavljena na april ali maj 2024.

Pohod na Seč je še vedno priljubljen, saj se ga je udeležilo približno 60 krajanov. Stroški pohoda so znašali cca 350,00 EUR.

Defibrator je krajevna skupnost s strani Bukovčevih že prejela. Izbrati je potrebno le še ustrezen prostor, kjer bo le-ta nameščen. V mesecu oktobru ali novembru bo izvedena še uradna predaja AED-ja, hkrati pa bodo gasilci (v sodelovanju z drugimi enotami/ekipami zaščite in reševanja) izvedli delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, ki bo namenjena vsem krajanom. Ideja je, da se izvede ločen prikaz za otroke in odrasle.

Društvo balinarjev je na krajevno skupnost naslovilo prošnjo za finančno pomoč v višini 700,00 EUR za obnovo strehe na balinišču, ker je le-ta dotrajana in je pričela puščati. Ker je stavba v lasti krajevne skupnosti je bilo prošnji odobreno.

V domu krajanov se bo preveril odtok oz. napeljava vodovoda, zaradi namestitve manjše čajne kuhinje v pritličnem delu doma.

Police za sveče v vežici so narejene in so stale 200,00 EUR.

V soboto, 23. 9. 2023, bo v domu krajanov potekalo medgeneracijsko tekmovanje, katerega bo organiziralo DU Uršna sela.

PGD Uršna sela je na svet KS Uršna sela podalo prošnjo za sofinanciranje organizacije in izvedbe golažjade, iztržek le-te bo namenjen nakupu gasilsko-reševalne opreme ter novega gasilskega vozila. Predstavnika PGD Uršna sela sta izpostavila, da je nakup opreme ter vozila, katerega mora društvo kupiti za izpolnjevanje pogojev njihove gasilske kategorizacije, izjemno velik zalogaj za njihovo društvo in da je vsaka finančna pomoč še kako dobrodošla. Društvo planira (dokončni) nakup vozila izvesti do praznovanja 100 letnice delovanja PGD. Svet KS je soglašal, da se PGD Uršna sela finančno pomaga pri izvedbi golažjade 2023. Svet KS je potrdil, da bo KS v naslednjem letu soorganizator dogodka, izdelane bodo tudi majice z logotipom PGD ter KS Uršna sela. V zameno bodo pripadniki PGD Uršna sela skrbeli za košnjo trave na igrišču pri železniški postaji ter še naprej pomagali pri izvedbi pohoda na Seč (priprava hrane, prevoz s kombijem).

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

 

Zapisala: Tatjana Gros

 

novice

20. marec, KS Uršna sela
 Ureditev priključka na državno cesto

Ureditev priključka na državno cesto

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

več >

16. marec, KS Uršna sela
 Očiščevalna akcija

Očiščevalna akcija

Letošnje očiščevalne akcije, ki je potekala v soboto, 16.03.2024 , se je udeležilo cca 75 krajanov naše KS.

več >

08. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

več >

17. februar, KS Uršna sela
 Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Sinočnji kulturni dogodek ob izidu knjige Zgodbe življena avtoric Jože Sladič in Milene Kobe je navdušil občinstvo v prepolni dvorani Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

več >

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >

05. november, KS Uršna sela
 Kronce na žalni slovesnosti

Kronce na žalni slovesnosti

V soboto, dne 28. oktobra 2023 ob 10. uri, je pri spomeniku padlih borcev na Ruperč Vrhu potekala Žalna slovesnost.

več >

28. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki v letu 2023

Mali umetniki v letu 2023

Tudi v letu 2023 smo se Mali Umetniki družili, skupaj ustvarjali in se imeli lepo. V letošnjem letu smo kar nekaj časa preživeli v naravi – podali smo se na več pohod oziroma sprehodov, iskali smo skriti zaklad v naravi, iz naravnih virov izdelovali igrače in družabne igre, sodelovali smo v očiščevalni akciji, v vročih dneh pa smo se ...

več >