zemljevid krajevnih skupnosti

Ureditev priključka na državno cesto

datum: 20. 03. 2024

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

Prisotni: predstavnika MO Novo mesto Urban Kramar in Igor Tomažin, predstavniki KS Uršna sela Milivoj Golić, Ladislav Rauh, Tatjana Gros ter Anton Malovrh in Jože Erpe.

Jože Erpe je na KS Uršna sela podal pobudo za prestavitev ceste, ki pelje od državne ceste do mrliške vežice na Uršnih selih. Njegov predlog obsega vzpostavitev enega uvoza oz. izvoza na državno cesto, kar bi pomenilo, da se vhod oz. izvoz, ki pelje proti Beli krajini zapre. Cesta naj bi se prestavila do roba parcele g. Erpeta, št. 2618/2 k.o. Dobindol, dodatno pa naj bi se naredil še pločnik do mrliške vežice ter škarpa na meji z Branetom Klobučarjem.

Svet KS Uršna sela vzpostavitvi enega uvoza oz izvoza na državno cesto ne nasprotuje, prav tako ne nasprotuje prestavitvi trase ceste, vendar samo do meje z Antonom Malovrhom. KS zagovarja stališče, da se projekt izvede v sklopu sofinanciranja projektov KS.

Brane Klobučar na sestanku ni bil prisoten, je pa preko telefonskega klica potrdil, da se ob meji z njegovo parcelo lahko naredi brežina oz. škarpa, ki pa mora biti od njegove meje odmaknjena po vseh veljavnih predpisih. V času gradnje ceste oz. pločnika pa ne bo dovolil kakršnihkoli posegov na njegovo zemljišče.

Podžupan MO Novo mesto Urban Kramar je izpostavil, da gre v danem primeru za zelo drag projekt, ki bi ga moralo vodstvo občine potrditi, glede na smotrnost izvedbe. Ker pa bo po trasi sedanje ceste potekal vod za kanalizacijo, bi bilo smiselno s tem projektom počakati do izgradnje kanalizacije in bi se takrat izvedel še projekt prestavitve ceste, saj bi bila investicija v takem primeru bistveno cenejša. Do takrat pa bi se lahko uredil vsaj uvoz oz. izvoz na državno cesto.

Anton Malovrh je izrazil željo, da se njegova parcela ("trikotnik"), ki leži na uvozu proti mrliški vežici, ob tej priložnosti zamenja z občinskim zemljiščem, ki se nahaja nad obstoječo traso.

SKLEP

MO Novo mesto v letošnjem letu naredi projektno nalogo z oceno vrednosti projekta, v naslednjem letu pa se izvede projektna dokumentacija za prestavitev ter izgradnjo novega uvoza oz. izvoza in pločnika do mrliške vežice. Prestavitev ceste bo izvedena v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja. V kolikor bi se izgradnja kanalizacijskega omrežja odmaknila od zarisane časovnice, se v vmesnem obdobju uredi vsaj uvoz oz. izvoz na državno cesto. Z lastniki parcel se predhodno sklene služnostne pogodbe, s katerimi bodo soglašali s posegi na njihovem zemljišču. Lastništvo novo nastalih parcel se uredi po že izvedenih delih, ko bo vzpostavljeno novo stanje v naravi.

Sestanek je bil zaključen ob 17.00 uri.

 

Zapisala: Tatjana Gros

novice

20. marec, KS Uršna sela
 Ureditev priključka na državno cesto

Ureditev priključka na državno cesto

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

več >

16. marec, KS Uršna sela
 Očiščevalna akcija

Očiščevalna akcija

Letošnje očiščevalne akcije, ki je potekala v soboto, 16.03.2024 , se je udeležilo cca 75 krajanov naše KS.

več >

08. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

več >

17. februar, KS Uršna sela
 Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Sinočnji kulturni dogodek ob izidu knjige Zgodbe življena avtoric Jože Sladič in Milene Kobe je navdušil občinstvo v prepolni dvorani Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik  8.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

več >

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik  7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >

05. november, KS Uršna sela
 Kronce na žalni slovesnosti

Kronce na žalni slovesnosti

V soboto, dne 28. oktobra 2023 ob 10. uri, je pri spomeniku padlih borcev na Ruperč Vrhu potekala Žalna slovesnost.

več >

28. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki v letu 2023

Mali umetniki v letu 2023

Tudi v letu 2023 smo se Mali Umetniki družili, skupaj ustvarjali in se imeli lepo. V letošnjem letu smo kar nekaj časa preživeli v naravi – podali smo se na več pohod oziroma sprehodov, iskali smo skriti zaklad v naravi, iz naravnih virov izdelovali igrače in družabne igre, sodelovali smo v očiščevalni akciji, v vročih dneh pa smo se ...

več >