zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 6. seje Sveta KS Drska

datum: 14. 06. 2019

Sestanek 6. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.05.2019

KS Drska prosojno ozadje-logo

Z A P I S N I K

 

sestanka 6. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.05.2019 z začetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:   Majda Kavšek,  Mira Retelj, Jožica Cekuta , Borut Jakše, Polde Fink in Matjaž Kavšek

ODSOTNI: Jože Preskar

 

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  2. Praznik krajevne skupnosti Drska
  3. Obravnava prejetih predlogov za podelitev priznanj in nagrad ob krajevnem prazniku
  4. Razno

 

K 1.točki

Zapisnik zadnje seje je bil pregledan in potrjen.

 

K 2.točki

Praznik krajevne skupnosti Drska

Dogodek v počastitev praznika krajevne skupnosti Drska se bo  odvijal v ponedeljek 17.06.2019 v Osnovni šoli Drska  z začetkom ob 18. Uri. V ta namen se na drogove izobesijo zastavne krajevne skupnosti. Kulturni program  z nastopom učencev osnovne šole bo pripravila Osnovna šola Drska.

Za popestritev dogajanja bo poskrbela skupina plesalk – mažuretk. Osrednja točka dogajanja bo podelitev nagrad in priznanj zaslužnim krajanom krajevne skupnosti Drska.

 

K 3.očki

Obravnava prejetih predlogov za podelitev priznanj in nagrad KS Drska za leto 2019

Dne 21.03.2019 je bil objavljen razpis Sveta krajevne skupnosti Drska za zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2019. Razpis  je potekel 30.4.2019. Na podlagi prejetih predlogov so bili sprejeti naslednji

Sklepi:  

1. V letu 2019 se podelijo štiri nagrade

2. Nagrado KS Drska prejmejo: Rudi Sever, Fanika Primc , Matjaž Papež in Vrtec Pedenjped Novo mesto.

3. Nagrade se prejemnikom podeli ob krajevnem prazniku

 

K 4.točki

Priprave na ll. Olimpijado krajevnih skupnosti Novega mesta dne 18.05.2019

Krajevna skupnost Drska in Športno društvo 18.05.2019 organizirata 2. Olimpijado krajevnih skupnosti MO Novo mesto. Na igre se je prijavilo  19 krajevnih skupnosti. Discipline,  v katerih bodo tekmovali prijavljeni tekmovalci so: košarka  3 x 3, nogomet, balinanje, odbojka, badminton, tenis, namizni tenis, petanka,  streljanje , pikado in šah. Otroci se bodo pomerili v teku na 60 metrov, skoku v daljino, metu vortexa,  gasilskih igrah  ter poligonu za otroke.

Vzporedna aktivnost je pohod po Novem mestu in vožnja s splavom po reki Krki.

Lokacije na katerih se bodo izvajale športne igre so: zunanje igrišče Šolskega centra Novo mesto, Športna dvorana Leona Štuklja,Teniška igrišča ŠC Portoval, Kegljišče na Loki, Balinišče na Drski, Strelska dvorana na Jerebovi ulici.

Poskrbljeno bo za hrano in pijačo, za varnost nastopajočih in povezovanje programa.

Sprejet je bil SKLEP: Za vsakega udeleženca ekipe KS Drska se ŠD Drska plača prijavnina v višini 12,00 EUR.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri                                 

 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

 Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

07. december, KS Drska
02. november, KS Drska
02. november, KS Drska
08. oktober, KS Drska

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

26. avgust, KS Drska
06. julij, KS Drska
19. junij, KS Drska

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

14. junij, KS Drska

Zapisnik 6. seje Sveta KS Drska

Sestanek 6. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.05.2019

več >