Imenik zaposlenih

Kabinet župana

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
RETAR Meta vodja kabineta župana 07 39 39 204 041 932 755
BAN Urška sekretarka za koordinacijo dela javnih zavodov in podjetij v občinski lasti 07 39 39 264 /
DŽELADINI Vanesa strokovna sodelavka VII/1 - za področje protokola, mednarodnega sodelovanja in odnosov z javnostmi 07 39 39 233 /
GABRIČ SIMON Monika višja svetovalka - svetovalka za odnose z javnostmi 07 39 39 257 /
KRAMAR Urban višji svetovalec - svetovalec za odnose z javnostmi in protokol 07 39 39 341 031 815 360
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve 07 39 39 253 /
mag. JAKOPIN Nataša višja svetovalka - svetovalka za protokol in mednarodne odnose 07 39 39 239 031 331 693
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica funkcionarja V 07 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje 07 39 39 256 /

Medobčinski inšpektorat

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
JUDEŽ Peter vodja skupne občinske uprave 07 39 39 271 031 396 306
KOVAČ Denis občinski redar 07 39 39 273 041 337 306
MERVAR Maja višja svetovalka za prekrškovne zadeve 07 39 39 295 /
PERŠE Jani občinski redar 07 39 39 273 051 692 780
TOLAR Tina občinska redarka 07 39 39 230 /
VRHOVNIK Martina Ana inšpektorica svetnica 07 39 39 275 051 602 339

Direktorica občinske uprave

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
dr. ČADONIČ ŠPELIČ Vida direktorica občinske uprave 07 39 39 206 /

Urad za družbene dejavnosti

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
dr. BOLTA SAJE Jana vodja urada za družbene dejavnosti 07 39 39 318 /
BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo 07 39 39 253 /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti 07 39 39 324 /
DOLTAR Janez višji svetovalec za romsko problematiko 07 39 39 291 051 396 193
KULOVEC Irena poslovna sekretarka VI 07 39 39 251 /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo 07 39 39 250 /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino 07 39 39 211 031 280 900
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje 07 39 39 254 /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo 07 39 39 249 /

Urad za finance in splošne zadeve

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
PETAN Katarina vodja urada za finance in splošne zadeve 07 39 39 332 041 779 223
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/1 07 39 39 323 /
AVSEC Ana podsekretarka - občinska pravobranilka 07 39 39 334 /
BARTELJ Andreja finančnik V 07 39 39 235 /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje 07 39 39 289 /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II 07 39 39 206 031 665 206
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti 07 39 39 240 /
CIMERMANČIČ Branka finančnik VI 07 39 39 231 /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve 07 39 39 266 /
EJUP Maja računovodja VII/2-II 07 39 39 261 /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko 07 39 39 298 031 533 196
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet 07 39 39 308 /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I 07 39 39 343 /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I 07 39 39 219 /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II 07 39 39 293 /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje 07 39 39 309 040 935 151
LAKNER Vanja podsekretarka za splošno pravne zadeve 07 39 39 333 /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II 07 39 39 234 /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun 07 39 39 301 /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve 07 39 39 222 051 324 649
PERNEK Natalija računovodja VII/2-II 07 39 39 319 /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI 07 39 39 227 /
PRIMC Miloš analitik VII/2-I 07 39 39 236 /
SENIČAR Klavdija strokovna sodelavka VII/1 - za javna naročila 07 39 39 272 /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje 07 39 39 321 /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet 07 39 39 228 /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve 07 39 39 220 041 383 361
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V 07 39 39 225 /

Urad za prostor in razvoj

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve 07 39 39 237 051 658 706
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj 07 39 39 247 041 581 756
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost 07 39 39 342 041 758 648
STARBEK Franci vodja oddelka za investicije 07 39 39 255 041 222 295
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor 07 39 39 280 041 358 318
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve 07 39 39 281 /
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije 07 39 39 252 041 606 955
BERGER Aleš višji svetovalec za promet 07 39 39 238 041 435 616
BREZAR Stanko strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč 07 39 39 273 041 661 222
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek 07 39 39 330 /
DUH Jure višji svetovalec za promet 07 39 39 303 041 767 857
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest 07 39 39 326 051 621 350
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije 07 39 39 229 041 769 151
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč 07 39 39 273 040 342 069
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet 07 39 39 284 041 552 466
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste 07 39 39 297 031 651 442
GRAHEK Pia višja svetovalka za premoženjske zadeve 07 39 39 258 /
HADŽIČ Tina strokovna sodelavka VII/2-II - za premoženjsko pravne zadeve 07 39 39 281 /
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije 07 39 39 215 031 335 524
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje 07 39 39 312 /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije 07 39 39 306 /
KLEMENČIČ Sašo strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in upravljanje s komunalno infrastrukturo 07 39 39 221 /
KOŠLJAR Ksenja strokovna sodelavka VII/1 - za premoženjske zadeve 07 39 39 260 /
KOTAR Nina strokovna sodelavka VII/1 - za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave 07 39 39 331 /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek 07 39 39 328 /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za premoženjske zadeve 07 39 39 307 /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II 07 39 39 232 /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila 07 39 39 224 /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti 07 39 39 207 041 354 380
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke 07 39 39 285 /
mag. ZORE Janez podsekretar za promet 07 39 39 276 041 368 415
MALI Peter strokovni sodelavec VI 07 39 39 304 /
MEDVED Jože strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč 07 33 21 802 /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje 07 39 39 283 /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost 07 39 39 259 /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje 07 39 39 248 /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 300 /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije 07 39 39 216 051 618 369
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe 07 39 39 294 031 787 537
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije 07 39 39 290 041 342 160
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč 07 39 39 242 041 357 041
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 305 /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj 07 39 39 325 /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste 07 39 39 310 /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management 07 39 39 338 031 715 999
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 286 /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem 07 39 39 299 /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve 07 39 39 288 /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva 07 39 39 262 /
VRANC Veno administrator V - za EU sofinanciranje projektov 07 39 39 322 /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 315 /