zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 8. korespondenčne seje Sveta Ks Drska

datum: 02. 11. 2019

dne 16.8.2019 .

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

8. korespondenčne seje  Sveta KS Drska, ki je bila dne 16.8.2019 .

V korespondenčni seji so sodelovali vsi člani sveta KS Drska.

Korespondenčna seja z namenom doniranja sredstev Potapljaškemu društvu M3 s sedežem na naslovu Irča vas 23 NOVO MESTO, za organizacijo in  izvedbo očiščevalne  akcije  SUB-ECO KRKA 2019 v reki Krki in na njenem obrežju.

Soglasno je bil sprejet

Sklep.:  Potapljaškemu društvu M3 se odobri  300,00 Eur za stroške izvedbe čistilne akcije v reki Krki.

            

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska
16. december, KS Drska

Vabilo krajanom KS DRSKA

SPREMENJENA LOKACIJA! OSNOVNA ŠOLA DRSKA (v jedilnici) v sredo 18.12.2019 ob 15:30. Zaradi velikega zanimanja udeležencev je spremenjena lokacija sestanka.

več >

16. december, KS Drska
16. december, KS Drska
16. december, KS Drska
16. december, KS Drska
02. november, KS Drska
02. november, KS Drska
08. oktober, KS Drska

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >