zemljevid krajevnih skupnosti

Poročilo o delu KORK Drska v letu 2019

datum: 17. 02. 2020

Poročilo o delu KORK Drska v letu 2019

Na začetku smo pobirale članarino in prostovoljne prispevke. Bile smo malo manj uspešne kot leto poprej (5.085 € od 1017 članov in 1078€ prispevkov). Tudi Mestna občina Novo mesto in Krajevna skupnost in sta prispevali za pogostitev na srečanju starejših ter novoletno obdaritev.

Konec leta nas je zaradi bolezni zapustila dolgoletna sodelavka in se nam pridružila nova. Tako nas je aktivnih 23 aktivistk. Še vedno pogrešamo moške. Sestale smo se 8 krat v širši sestavi, 10 krat v ožji in reševale socialno problematiko tudi na srečanju ali druženju. Za požrtvovalno delo smo podelile 7 priznanja , 2 zahvali, po 1 bronasti in srebrni znak RKS ter plaketo za več kot 40 let dela v RK.

Izpeljane so bile 3 izredne delitve iz Sklada za evropsko pomoč. Naši aktivistki sta dežurali po 6 ur, da sta pomagali pri delitvi paketov 56 do 58 družinam. Še prej pa so 3 aktivistke pripravile seznam upravičenih do pomoči, napisale vabila in jih tudi osebno nesle na dom.

Teden RK: Aktivistke smo obiskale 111 krajanov, ki živijo v skromnih razmerah, so hudo bolni ali invalidi.8 z darilno kartico Mercator za 40 €, 66 s sadjem, 37 v Domovih starejših ter VDC na Šegovi.

V treh trgovinah smo imele »Košarice RK«, kamor so krajani lahko prispevali izdelke.  V Planet TUŠ pa je 5  aktivistk izvedlo enodnevno akcijo.  Na OŠ Drska so zbirali hrano in potrebščine vsi učenci pod vodstvom mentorice. S podarjenim smo razveselile 20 družin.

Dve naši dolgoletni aktivistki sta na vabilo OŠ Drska v tednu RK obiskali učence 3. razredov OŠ Drska,jih seznanili s kratko zgodovino RK ter jim posredovali izkušnje svojega dela za RK.

Vabilu na srečanje starejših od 70 let v OŠ Drska se je odzvalo 195 krajanov. Prisluhnili so  kaj delamo v KORK, na OZRK, v KS in MO. Srečanje so popestrili  učenci OŠ Drska s pesmijo in recitacijami. Zbrale smo 560€ prostovoljnih prispevkov za letovanje otrok in šolo v naravi.

Devetim učencem OŠ Drska smo pomagale pri plačilu za šolo v naravi in  prispevale 1000 € za del šolskih potrebščin za 28 učencev in dijakov.

V letu 2019 smo krajanom z manjšimi dohodki, boleznijo, malo pokojnino poravnale 46 položnic za elektriko, komunalo, zavarovanje, ogrevanje, stanarino v višini 2264 €.

Aktivistke so skupaj s predsednico KS in darilom MO NM obiskale 6 krajanov, ki so dopolnili 90 let , same pa 16 krajanov, ki so dopolnili več kot 90 let in so sprejeli obisk. 12 pa poslale čestitko. Prav tako je dobilo čestitko vseh 29 krajanov, ki so napolnili 80 let.

V Sklad za pomoč v stiski OZRK NM smo prispevale 1100 € za pomoč družinam in za štipendije. Pomagale smo tudi bolni aktivistki, da je lahko šla na letovanje v mobilno hiško v Podzemelj.

Pred novim letom smo s skromnim darilcem in lastnimi čestitkami obiskale 269 starejših, hudo bolnih in invalidnih krajanov doma, v DSO in VDC Šegova.

Udeležile smo se izobraževanja z naslovom Krepitev znanja za delo v KORK in Pomoč starejšim (CSD)

Krvodajalske akcije za krajane Drske se je udeležila  tudi naša aktivistka, že 120-tič. Dva krvodajalca sta šla na izlet.

Udeležile smo se srečanja s pobratenim OZRK  Gornja Radgona v Škocjanu in ekskurzije za prostovoljce na vabilo avstrijskega RK ter dneva prostovoljcev na Drski. V vseh akcijah so naše aktivistke opravile veliko prostovoljnih ur dela.               

Pomagajte nam, da skupaj pomagamo drugim.                                                              Sonja Hajnšek

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska