zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

datum: 09. 12. 2020

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

1. korespondenčne seje Sveta KS Drska, ki je potekala 8.4.2020 z e-mail korespondenco do opredelitve mnenja članov glede predlaganega sklepa. Člani sveta KS Drska, ki so bili vabljeni po e-pošti: Jožef Preskar, Majda Kavšek, Matjaž Kavšek, Borut Jakše, Mira Retelj in Jožica Cekuta. Po telefonu je vabljen k sodelovanju Polde Fink.

Dnevni red:

1. Objava razpisa za zbiranje predlogov za podelitev nagrade in priznanja KS Drska za leto 2020

Vabilo in gradivo (razpis) k 1. točki dnevnega reda je bilo priloženo.

 

K 1. Točki

Objava razpisa za zbiranje predlogov za podelitev nagrade in priznanja KS Drska za leto 2020:

 

Svet Krajevne skupnosti Drska

R A Z P I S U J E

na podlagi sklepa z dne 8.4.2020 zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020.

 

Priznanje lahko prejmejo:

  1. Krajani KS Drska:
  2. Posamezniki, ki niso krajani KS Drska: Podjetja, zavodi, društva in drugi:

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

Pozitivno mnenje o objavi razpisa,  je podalo 6 članov sveta. Sklep je sprejet.

SKLEP.: Objavi se razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade in priznanja KS Drska za leto 2020, na spletni strani KS Drska in na vseh oglasnih deskah v KS Drska.

 

Zapisnik se posreduje vsem članom sveta KS Drska.

 

Zapisnik pripravila                                                               predsednica

Jožica Cekuta                                                                          Mira Retelj

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska