zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE SVETA KS DRSKA

datum: 09. 12. 2020

od 02.11.2020 do 05.11.2020

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

Z A P I S N I K

2. korespondenčne seje Sveta KS Drska, ki je potekala od 02.11.2020 do 05.11.2020 z  e-mail korespondenco do opredelitve mnenja članov sveta KS Drska glede predlaganih sklepov. Člani sveta KS Drska, ki so bili vabljeni po e-pošti: Jožef Preskar, Majda Kavšek, Matjaž Kavšek, Borut Jakše, Mira Retelj in Jožica Cekuta. Po telefonu je vabljen k sodelovanju Polde Fink.

Dnevni red:

Novoletna okrasitev v KS Drska
Pomoč ŠD Drska ob ustanovitvi kolesarske sekcije

Gradivo k 1. in 2.točki  dnevnega reda je bilo priloženo.

 

K 1. Točki

Novoletna okrasitev v KS Drska

KS Drska je v preteklem letu investirala nakup svetlobnih teles za novoletno okrasitev ulic krajevne skupnosti. Vsi člani se strinjajo, da bi se okrasitev izvedla in bila enaka  kot v preteklem letu. Za izvedbo okrasitve moramo pridobiti tri ponudnike.

SKLEP.: Za izvedbo novoletne okrasitve KS Drska  se strinjajo vsi člani sveta KS Drska. Pridobi se tri ponudbe in dela oddajo najugodnejšemu ponudniku.

 

K 2.točki

Pomoč ŠD Drska ob ustanovitvi kolesarske sekcije

ŠD Drska letos ustanavlja kolesarsko sekcijo. Za promocijo ekipe bodo kupili kolesarske drese. Z napisi na dresih bodo promovirali vse, ki bodo pomagali pri nakupu dresov, zato prosijo za finančno pomoč. Vsi člani sveta se strinjajo , da se pomoč pri nakupu dresov odobri v višini 500,00 EUR.

SKLEP.: ŠD Drska se odobri finančna pomoč pri ustanavljanju kolesarske sekcije v višini 500,00 EUR.

 

Zapisnik se posreduje vsem članom sveta KS Drska.

Zapisnik pripravila                                                               predsednica

Jožica Cekuta                                                                         Mira Retelj

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska