zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 4. SESTANKA KS DRSKA

datum: 09. 12. 2020

dne 10.3.2020

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

ZAPISNIK

4. sestanka s krajani za ureditev igrišča na Cesarjevi ulici, ki je bil dne 10.3.2020 ob 17.30 uri v prostorih KS Drska

PRISOTNI:  Marko Arnuš, Milan Radak, Joaquin Lopez, Mira Retelj, Leopold Fink, Jožica Cekuta in arhitekt

DNEVNI RED:

  1. Pregled stanja in iskanje rešitev

 

Razlaga:

- Igrišče ostaja v uporabi tako kot je bilo prej

- namestitev tartana za tekaško progo je predraga

- igrišče je namenjeno igranju badmintona in odbojke

- koši za košarko naj bojo fiksni

- namesti se manjši gol za otroke

- uredi se tekaška steza v dolžini 60 m

- uredi in namesti se ograja z dvema dostopoma

- igrišče pod drevesi se ohrani

Za ureditev igrišča je potrebno ugotoviti, koliko bo obnova igrišča stala – kakšen bo predračun. Vrtec je pripravljen prevzeti obveznosti glede košnje zelenih površin.

Projekt igrišča je prijavljen za pridobitev sredstev za izvedbo.KS Drska ima nekaj sredstev, katea bi lahko namenila v ta namen.  Predvidena cena odstranitve po sredini postavljene ograje in prestavitev ograje na drugi del igrišča je okoli 8.000,00 Eur.

Na igrišču je nujna zamenjava asfaltne površine in ureditev tekaške proge z lešem.

Ograjo pri komunalnem otoku na Cesarjevi ulici se potegne malo naprej, da se uredi tudi komunalni otok.

Predstavniki krajanov so absolutno proti časovni omejitvi uporabe igrišča, se pa strinjajo, da  vrtec uporablja igrišče za izvajanje svoje dejavnosti.

Tekaška steza se obnovi in se ohrani v sedanjih merilih. Vzdrževanje takega igrišča je  zahtevno in zahteva tudi medletno vzdrževanje , ne samo enkrat na leto .

Potrebno bi bilo izpeljati akcijo  za izvedbo obnovitvenih del na igrišču.

 

V projektno skupino so vključeni .:

Marko Arnuš

Joaquin Lopez

Radak Milan

Bojan Jerala

Mira Retelj

Svet KS Drska

Sklep.: Za popis del za izvajanje menjave ograje in ostalih del za ureditev igrišča, se išče ustreznega ponudnika za izvedb.

 

Sestanek je bil zaključen ob 18,40 uri.

 

                                                                                                                              Predsednica Sveta KS Drska:

                                                                                                                                             Mira RETELJ

 

 

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska