zemljevid krajevnih skupnostiFoto_KS_1a.jpg

OBVESTILO - Obnova vodovodnega omrežja in kanalizacije na Jakčevi ul.

datum: 14. 09. 2021

Na Jakčevi ulici se je začela obnova javnega vodovodnega omrežja in kanalizacije, ki bo predvidoma potekala do 15. novembra 2021.

Obnova javnega vodovodnega omrežja in kanalizacije na Jakčevi ulici.pdf

Dragi sokrajani, 

KS Majde Šilc izreka pohvalo MO Novo mesto, da nam je začela pošiljati tovrstna obvestila. V obvestilih bodo naši sokrajani lahko našli vse pomembne podatke o poteku takih del. Dobro obveščanje že vnaprej ustvarja pogoje za strpno reševanje težav, ki so pri takih delih običajno pojavijo. Največkrat gre za motenje ljudi v bližini gradbišč. Zato je prav, da ste seznanjeni z opisom del, izvajalcu, ceni in tudi o zelo pomembnem  podatku - trajanju del. Menimo pa, da bi bilo prav, da vsak izvajalec še v pisni obliki z obvestili v poštne nabiralnike in morda še za brisalce avtomobilov Tudi predviden rok trajanja je pomemben podatek. Po našem mnenju pa bi bilo prav, da bi izvajalcu naložili, da o tem v obliki letakov oz. pisno v poštne nabiralnike obvesti vse bližnje stanovalce. Na obvestilu naj navede tudi vsaj številko mob. telefona odgovornega vodje del in mob. tf. od odgovorne osebe pri naročniku del. S tem bi sokrajani imeli možnost neposredne komunikacije v primeru njihovih težav.. Sedanja praksa, ko komunicirajo v takih oz. podobnih primerih s predsednikom sveta KS Majde Šilc ( Adolf Zupan 041 322 322 ) ali drugim članom sveta KS je slabša, pot pridobitve zaprošene informacije je po nepotrebnem daljša, pri prosilcih za informacijo pa ne zagotavljamo potrebnega zadovoljstva z delom KS, občine in drugih...

Vem, da tako način dela ne predpisuje noben zakon in da izvajalci zagotavljajo zakonske informacije. Toda, zakaj ne bi sokrajanom ponudili nekaj več ? Saj smo odgovorni v KS in občini na sedanjih mestih prav zaradi njih...

Ostanite zdravi in lep pozdrav !

Adolf Zupan

Predsednik Sveta KS Majde Šilc 

novice

15. oktober, KS Majde Šilc
 NOVA KLOPICA - LEP RAZGLED

NOVA KLOPICA - LEP RAZGLED

Naj se vsi ob sedenju na njej dobro počutijo.

več >

08. oktober, KS Majde Šilc

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

30. september, KS Majde Šilc
 POT V RAGOV LOG

POT V RAGOV LOG

Komunalci so lepo uredili pešpot v Ragov log. To uporablja res veliko meščanov, turistov, šolarjev in najmlajših iz vrtcev. Žal pa tudi kolesarji in motoristi, čeprav to ni dovoljeno. Ti pa so tudi zelo nevarni za sprehajalce, še posebej zaradi izjemno hitre vožnje.

več >

27. september, KS Majde Šilc
 NEUREJEN EKOLOŠKI OTOK NA RAGOVSKI UL.

NEUREJEN EKOLOŠKI OTOK NA RAGOVSKI UL.

Brezbrižno odlaganje odpadkov ob zato namenjenih kontejnerjih pri trgovini na Ragovski ul..

več >

23. september, KS Majde Šilc
 UREDITEV OKRASNEGA GRMIČEVJA

UREDITEV OKRASNEGA GRMIČEVJA

Prijazni fantje iz novomeške Komunale so obrezali viseče okrasno grmičevje ob sprehajalni poti v Ragov log. Zdaj je lepša, bolj prehodna. Hvala v imenu številnih sprehajalcev.

več >

21. september, KS Majde Šilc
 POPRAVLJENA OGRAJA - RAGOVSKA UL.

POPRAVLJENA OGRAJA - RAGOVSKA UL.

Ker je sicer bolj prijazna lesena vzdolžna opora bila že večkrat polomljena, je zdaj zamenjana z novo, bolj trpežno. Naj služi svojemu namenu - da bodo starejši lažje premagovali hojo po stopnicah.

več >

21. september, KS Majde Šilc
 UREJANJE DREVJA PRI IGRIŠČU

UREJANJE DREVJA PRI IGRIŠČU

Tudi letos je KS dosegla ureditev drevja ob otroškem igrišču na Ragovski ul.

več >

14. september, KS Majde Šilc
 OBVESTILO - Obnova vodovodnega omrežja in kanalizacije na Jakčevi ul.

OBVESTILO - Obnova vodovodnega omrežja in kanalizacije na Jakčevi ul.

Na Jakčevi ulici se je začela obnova javnega vodovodnega omrežja in kanalizacije, ki bo predvidoma potekala do 15. novembra 2021.

več >

11. maj, KS Majde Šilc
 SANACIJA CESTIŠČA NA JURČIČEVI UL.

SANACIJA CESTIŠČA NA JURČIČEVI UL.

Poziv MO NM k sanaciji cestišča na Jurčičevi ul.

več >