zemljevid krajevnih skupnosti

Letna konferenca Združenja borcev za vrednote NOB, krajevna organizacija Otočec

datum: 03. 03. 2016

Združenje borcev za vrednote NOB, krajevna organizacija Otočec

 

Svoboda, enakopravnost, socialna pravičnost, strpnost, solidarnost, človekovo dostojanstvo, ljubezen do domovine in svojega jezika, samospoštovanje … so tiste vrednote, ki bi jih morali razumeti kot temelj bivanja in sobivanja v sodobnem času. To so tudi vrednote, na katerih sta temeljila pred 75 leti ustanovljena Osvobodilna fronta in NOB. Tem vrednotam sledijo člani Združenja borcev za vrednote NOB v krajevni organizaciji Otočec, ki je 8. decembra dobilo novo vodstvo v sestavi:

-          predsednik: Alojz Jožef;

-          podpredsednik: Bojan Florjančič;

-          tajnica: Vojka Toni;

-          blagajnik: Andrej Počrvina;

-          praporščak: Tomaž Jožef.

 

Člani – teh je trenutno v krajevni organizaciji 39 – so 3. marca 2016 na letni konferenci potrdili program za leto 2016, za katerega upajo, da bo pritegnil k sodelovanju sokrajane, ki so jim ravno tako blizu vrednote, za katere se zavzema naše združenje.

Iz programa naj izpostavim naslednje točke:

˗      urejanje spominskih obeležij, ureditev spominskega parka Beceletova jama,

˗      pohod po poteh spominskih obeležij NOB na našem območju,

˗      spominska svečanost na pokopališču na Otočcu ob dnevu mrtvih,

˗      udeležba na spominskih svečanostih,

˗      sodelovanje z drugimi krajevnimi organizacijami ZB za vrednote NOB,

˗      obveščanje članov o dogajanjih na celotnem območju ZZB Novo mesto,

˗      obveščanje o delu ZB za vrednote NOB KO Otočec; objave na spletu in v drugih medijih.

 

Pri uresničevanju programa bomo sodelovali s Svetom KS Otočec, Osnovno šolo Otočec in z ostalimi društvi v KS Otočec, k sodelovanju pa vabimo tudi vse posameznike, ki želijo prispevati k uresničevanju našega programa.

 

Alojz Jožef,

predsednik ZB za vrednote NOB, KO Otočec

_opis_

novice