zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

datum: 18. 07. 2019

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 2. 06. 2019

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 8.00 – 9.30

Prisotni: Marjan Erpe, Marta Kastelic, Jože Cimermančič, Toni Drab,  Marko Sekula, Tomaž Robek, Verica Turk.

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 2. seje

2. Izvedba investicij 2019

3. Tekoča problematika

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 3. Seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 2. Seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 2. Seje Sveta KS Podgrad.

K 2. Točki

Predsednik sveta  Marjan Erpe je povedal, da so nekatere  aktivnosti  iz druge seje Sveta že bile izvedene.

 • Nadaljevale  se bodo aktivnosti za ureditev prostorov  za družbene dejavnosti  v družbenem domu v Podgradu, v katerem bi dobile svoj prostor organizacije in društva s področja KS Podgrad. Pogodba za izvedbo prekritja strehe je podpisana, izbrani izvajalec je Strehca d.o.o.

Na sestanku z izvajalci bo član sveta KS.

SKLEP 3: oddana so dela za ureditev strehe  gasilskega doma in  KS Podgrad

 • Mrliška vežica Veliki Cerovec:  postopek pridobivanja dovoljenj že teče. Tomaž Robek organizira sestanek s krajani, ki imajo v uporabi  grobna polja na pokopališču v Velikem Cerovcu, s predlogom za sofinanciranje  izgradnje mrliške vežice.
 • Rekonstrukcija in ureditev dela cestišča na LC od G2 105 Nm – Metlika do Vinje vasi.

Ureja se še dokumentacija. Jože C. in Marjan E. se zadolžita za dogovor z lastniki, ki še niso podpisali pogodbe, oziroma uredita z lastniki soglasje, da se rekonstrukcija izvede tudi na delih parcel, kjer nova parcelacija še ni vpisana v zemljiški knjigi.

 

 

SKLEP 4: za pogovore z lastniki zemljišč za ureditev dokumentacije sta zadolžena Jože Cimermančič in Marjan Erpe.

 • Ureditev dovoza na G 2 105 v Koroški vasi in izvoza za Podgrad ; ponovitev razpisa, na katerega smo se ponovno javili.

SKLEP 5 : KS Podgrad na osnovi dodeljenih sredstev iz ponovnega javljanja na razpis MO Novo mesto  s popisom del javi preko MO na poziv k oddaji ponudb za izvedbo del ureditve dovoza na G 2 105 v Koroški vasi.

K 3. Točki

Od ostalih aktivnosti – prijav na razpis MO za leto 2019:

 • Izgradnja Javne razsvetljave v Jurni vasi ( na razpisu ni bila potrjena, ponovno se bomo javili, ko bo nov razpis).
 • K 3. točki dnevnega reda - OSTALE AKTIVNOSTI

  Kanalizacija, čistilne naprave: krajanom niso jasne oblike in postopki pri odločanju o izboru čistilne naprave. Potrebna je celovita in jasna predstavitev vseh možnosti.

  SKLEP 6: Marta Kastelic pripravi osnutek pravil o reguliranju kanalizacije na posameznih objektih v KS Podgrad.

 • Razširitev prostorov podružnične šole za potrebe vrtca, prednostno  za oddelek 1-3 let;  pridobitev podatkov o  trenutnem  stanju števila otrok v KS Podgrad  v starosti 1 meseca do 3 let. S problematiko se seznani župan na skupnem sestanku s predsednikom KS.
 • SKLEP 7: MO Novo mesto, urad za šolstvo, se zaprosi, da pridobi podatke o številu otrok starih od 1 meseca do 3 let s področja KS Podgrad za vpis otrok v starostno skupino 1-3 let. Prošnjo oblikuje Verica Turk, pošlje predsednik Marjan Erpe.

 • Saniranje propadajoče mrliške vežice v Jurni vasi.
 • Prispela je odločba o prepovedi uporabe objekta. Dokler se ga ne sanira, mora biti ustrezno označen ( trak o omejenem gibanju). Marko Sekulaje organiziral zbor krajanov Jurne vasi, ki so sklepčno sprejeli odločitev o odstranitvi objekta in postavitvi parkirišča za potrebe pokopališča. Soglasje je dal tudi župnik, ki je lastnik objekta, vendar je dal izvedbo krajevni skupnosti in krajanom Jurne vasi .

  SKLEP 8: izvede se rušitev vežice, ureditev parkirišča,  postavitev table za namen parkirišča. Na tem obstoječem zidu se postavi zaključna betonska vez. Komisija za izbor izvajalca je: Marko Sekula, Marta Kastelic in Marjan Erpe

 • Na Drski je potekala Olimpijada KS v občini Novo mesto. Na sestanku je bila Verica Turk, ki je tudi spremljala  dogajanje v zvezi z igrami. Naša KS se je ni udeležila. V bodoče bo potrebno bolj seznaniti krajane z obliko, ki ima povezovalni pomen v občini in združuje tekmovanje, družabnost in krepitev stikov med KS.
 • SKLEP 9: naslednje leto se bolj organizirano lotimo priprav na olimpijado KS MO NM, ki jih bo vodila Marta Kastelic ob pomoči vseh članov sveta KS.

 • Šolski prevozi za šolarje iz smeri Mihovec-Pristava- Podgrad..
 • Krajani Mihovca in Pristave (spodnji del vasi) že nekaj časa opozarjajo na potrebo po organiziranem prevozu otrok v šolo, ker so razmere za hojo v šolo zašolarje slabe in nevarne.

  Krajevna skupnostpodpre zahtevo krajanov za organiziran avtobusniprevoz šolarjev v šolo.

  Lani je komisija MO, Urad za šolstvo, zadevo preučil in zaključil prevoze v zvezi z zakonsko regulativo.

 • Omejitev prometa v Koroški vasi.
 • Poskusno bodo postavljene cestne ležeče ovire v delu vasi, v katerem prebivalci zahtevajo omejitev hitrosti. Te bodo montažne, ki se bodo za potrebe izvajanja zimske službe odstranile.

 • Oglasne deske so bile že reklamirane in delno že popravljene, ostale bo potrebno še popraviti. Za Konec pokliče Toni g. Saška in se dogovori za postavitev deponirane table. Na Pristavi bo potrebno tablo prestaviti na bolj vidno mesto.
 • Urejanje ekoloških otokov v Vinji vasi in na Pristavi, kjer še niso dokončno nameščeni. Potrebna bo namestitev betonskih podstavkov za kontejnerje na ustrezni prostor.
 • SKLEP 10: Potrebna je nabava in  namestitev betonskih podstavkov za kontejnerje na ustrezni prostor v Vinji vasi in na Pristavi.

 • Obračališče v Koncu ;  Toni Drab in Marta Kastelic ugotovita meje javnega dobra na koncu konca, kjer bi v naslednjem letu uredili obračališče. Za sredstva se javimo na razpis za leto 2020.
 • Praznik KS: do konca leta je potrebno določiti dogodek in datum, ki ga bodo izbirali vsi krajani. Vsak predstavnik vasi  povpraša krajane o mnenju, ki ga nato skupno oblikujejo. Do konca leta 2019 vsi predstavniki poročajo o odločitvah posameznih vasi.
 • SKLEP 11: Vsak član Sveta KS do konca leta 2019 pridobi mnenje vaščanov o izbiri datuma, ki se bo praznoval kot praznik KS Podgrad.

 • zloženko za obveščanje po gospodinjstvih preglejte, sporočite morebitne popravke, pripombe. Končno verzijo bomo nato razposlali po gospodinjstvih.
 • Osnutek zapisnika vedno preglejte in sporočite pripombe ali potrditev vsaj v roku enega tedna, da ga nato lahko popravimo in objavimo.
 •  

   

  Zapisnik: Verica Turk                                                            Podgrad, 2.6.2019

   

  novice

  27. april, KS Podgrad

  Akcija na Mehovem

  Prijatelji Mehovega smo urejali nekdanji grajski vrh in okolico

  več >

  18. april, KS Podgrad

  Delovna akcija \"Mehovo\"

  Prijatelji, ljubitelji Mehovega! Vabimo vas na akcijo urejanja Mehovega v soboto, 24.4.2021 s pričetkom ob 15. uri.

  več >

  25. marec, KS Podgrad

  Čistilna akcija Očistimo sosesko

  Čistilna akcija Očistimo sosesko V soboto, 27. marca 2021, bo po krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto potekala tradicionalna čistilna akcija Očistimo sosesko.

  več >

  25. januar, KS Podgrad

  Te zanima delo v policiji?

  Policijska uprava Novo mesto je pripravila informativni video za vse, ki vas zanima zaposlitev v policiji. Več informacij in prijavnico najdeš na naši spletni strani.

  več >

  21. december, KS Podgrad

  Voščilo

  Voščilnica krajanom KS Podgrad

  več >

  03. december, KS Podgrad

  UPORABNIKI POSLOVILNE VEŽICE IN GROBNIH POLJ NA POKOPALIŠČU PODGRAD

  SPOŠTOVANI UPORABNIKI POSLOVILNE VEŽICE IN GROBNIH POLJ NA POKOPALIŠČU PODGRAD Krajevna skupnost upravlja pokopališče. Vsi se trudimo, da bi bilo pokopališče in vežica čim lepše urejena. Da bo ostala urejena, se moramo vsi uporabniki držati nekaterih osnovnih pravil.

  več >

  15. oktober, KS Podgrad

  Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala v septembru 2020

  več >

  14. september, KS Podgrad
  10. avgust, KS Podgrad

  Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad, junij 2020

  več >

  01. julij, KS Podgrad

  Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad

  Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo 9.7.2020

  več >