zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad

datum: 10. 08. 2020

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad, junij 2020

                                             

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 9. 7. 2020

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas:19.00 – 20.30

Prisotni: Marjan Erpe, Jože Cimermančič, Marko Sekula, Toni Drab, Verica Turk, Tomaž Robek

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 5.seje (šesta je bila korespondenčna)

2. Tekoča problematika

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

 

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 5. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad.

K 2. Točki

Tekoča problematika

Urejanje načrtovanih del v Koroški vasi;

- v večini dokončana, manjka še obcestna ograja, ki jo bodo šenamestili in ograja za ekološki otok

- urejanje cestišča pri lastnikih Primc Mervič

- Nova Gora: cesta ni kategorizirana; prebivalci so za brezplačen prenos lastništva, niso za to ostali lastniki parcel

- prenos lastništva parcel pri odcepu v Koroški vasi

SKLEP 3: za cesto v Novo Goro, ki poteka po zemljiščih zasebnih lastnikov, Svet KS Podgrad organizira pridobitev soglasij za odmero cestišča in pridobitev soglasja za brezplačen prenos lastništva, v nasprotnem primeru bomo o tem obvestili občino in zaprosili za prenos lastništva z odškodnino oz. bomo prisiljeni pridobiti pravno pomoč za ureditev zadeve.

 

SKLEP 4: Svet KS Podgrad ugotavlja, da je prenos lastništva v Koroški vasi  lastnikov Muhič, Umek že predstavljen uradnikom v MO Novo mesto. Svet potrjuje, da je to javni interes za potrebe krajanov KS Podgrad in urejanje lastništva zemljišč po kateri poteka LC.

 

Mihovec: urejanje lastništva za cesto za Mihovec (odcep za dostop do kmetije Kmet, dogovor o prenosu lastništva za kategoriziranje dela ceste).

 

SKLEP 5: Svet KS Podgradbo opravil razgovor z lastnikom zemljišča za brezplačen prenos le-tega in pričel postopek za prenos zasebnega zemljišča na MO Novo mesto zaradi kategorizacije ceste.

 

Vinja vas: izdelan idejni projekt za ureditev dela cestišča proti Podgradu za ureditev cestišča z opornim zidom in pločnikom (Jenič, Brudar - navezava na pločnik iz Podgrada), sledi razpis za izbor izvajalca in izvedbo del.
Rekonstrukcija in ureditev dela cestišča na LC od G2 105 Nm – Metlika do Vinje vasi. Ureja se še prenos lastništva za odmerjene parcele v tem koridorju.

 

SKLEP 6: Svet KS Podgrad MO Novo mesto ponovno pozove, da se uredi prenos lastništva zasebnih lastnikov parcel v Vinji vasi na MO Novo mesto na relaciji LC od G2 105 Nm – Metlika do Vinje vasi.

 Veliki Cerovec: mrliška vežica- postopek še vedno stoji ( potreben bo delni referendum za prispevek krajanov).
 Jurna vas: dogovori za ureditev dostopa do parkirišča za potrebe cerkve in vseh krajanov (Marko S.).  Razsvetljava: pričetek del za postavitev odjemnega mesta in namestitev osmih  luči.
 Podgrad:  poteka razširitev gasilskega doma, urejanje  prostorov za namen družbenih dejavnosti krajanov; še aktivnosti za ureditev lastništva doma, projektne dokumentacije.
Ostalo:

Predloge za urejanje ekoloških otokov poslati Komunali (asfaltiranje pod kontejnerji, namestitev kontejnerjev)
Urejanje zemljišča za ureditev večnamenskega prireditvenega prostora KS in površin za šport in rekreacijo v Pruhu, postopke vodi Jože Cimermančič
Obračališče v Koncu; pripravljena zaključna dela
Mehovo; dogovor o pripravah za očiščenje dela vrha za razgled (M. Simič, B. Brinc sodelujeta iz stroke)
Odpadno olje: delno smo ga že razdelili, ostalo v naslednjih dneh
Zbor krajanov in zbor za ustanovitev društva je bil načrtovan pred začetkom Covid- a, morali smo prestaviti na poznejši čas

SKLEP 7: Svet KS Podgrad organizira v mesecu septembru 2020 zbor krajanov in zbor za ustanovitev društva KS Podgrad.

Podgrad, 24. 7. 2020                                                                                                                   

                                                                                                                          Pripravila: Verica Turk                                                           

novice

09. september, KS Podgrad

Vabilo na 9. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 9. sejo Sveta KS Podgrad

več >

27. april, KS Podgrad

Akcija na Mehovem

Prijatelji Mehovega smo urejali nekdanji grajski vrh in okolico

več >

18. april, KS Podgrad

Delovna akcija \"Mehovo\"

Prijatelji, ljubitelji Mehovega! Vabimo vas na akcijo urejanja Mehovega v soboto, 24.4.2021 s pričetkom ob 15. uri.

več >

25. marec, KS Podgrad

Čistilna akcija Očistimo sosesko

Čistilna akcija Očistimo sosesko V soboto, 27. marca 2021, bo po krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto potekala tradicionalna čistilna akcija Očistimo sosesko.

več >

25. januar, KS Podgrad

Te zanima delo v policiji?

Policijska uprava Novo mesto je pripravila informativni video za vse, ki vas zanima zaposlitev v policiji. Več informacij in prijavnico najdeš na naši spletni strani.

več >

21. december, KS Podgrad

Voščilo

Voščilnica krajanom KS Podgrad

več >

03. december, KS Podgrad

UPORABNIKI POSLOVILNE VEŽICE IN GROBNIH POLJ NA POKOPALIŠČU PODGRAD

SPOŠTOVANI UPORABNIKI POSLOVILNE VEŽICE IN GROBNIH POLJ NA POKOPALIŠČU PODGRAD Krajevna skupnost upravlja pokopališče. Vsi se trudimo, da bi bilo pokopališče in vežica čim lepše urejena. Da bo ostala urejena, se moramo vsi uporabniki držati nekaterih osnovnih pravil.

več >

15. oktober, KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala v septembru 2020

več >

14. september, KS Podgrad
10. avgust, KS Podgrad

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad, junij 2020

več >