zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad

datum: 15. 10. 2020

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala v septembru 2020

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 18. 9. 2020

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 19.00 – 20.30

Prisotni: Marjan Erpe, Marko Sekula, Toni Drab, Verica Turk

Opravičili so se: Jože Cimermančič, Tomaž Robek

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 7. seje Sveta KS Podgrad

2. Tekoča problematika

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

 

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 8. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

Sklepi so bili realizirani, sklep 7 (zbor krajanov, ustanovitev društva Podgrad) se prenese zaradi pereče Covid- situacije do nadaljnjega, ko se bo situacija umirila.

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad.

K 2. Točki

Tekoča problematika

 • Urejanje načrtovanih del v Vinji vasi;  sestanek z županom o ureditvi dela cestišča iz Vinje vasi do Podgrada, dela se naj bi predvidoma zaključila do konca meseca novembra 2020.
 • Mrliška vežica na Velikem Cerovcu; potreben bo vložek krajanov, iniciativo vodi Tomaž Robek, potreben delni zbor občanov ali referendum krajanov Velikega in Malega Cerovca
 • Dodelani  so bili štirje ekološki otoki z ustrezno ograjo
 • Vzdrževanje cest je v zadnjem času dokaj slabo, potekalo je krpanje cest ; če kdo opazi še kakšno nujno popravilo cest, naj pošlje fotografijo in opis lokacije, da se naročilo odda naprej
 • Pokopališče Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec; grobnina je v letu 2019 znašala 20 €, v naslednjem letu jo bomo povečali na 25 €.

SKLEP 3: plačilo grobnine za leto 2020 jo 25 €. Naroči se pripravo in pošiljanje plačilnih nalogov. Do naslednje seje sveta se pripravi pregled plačil grobnine za 2019.

 • Obračališče v Koncu se ureja, za izvedbo del je zadolžen Toni Drab.
 • Adaptacija prostorov v Gasilskem domu poteka po predvidenemu planu; plačilo  najema prostorov za preteklo in tekoče leto v skladu z najemno pogodbo še ni bila izvršena.

SKLEP 4: S  PGD Podgrad se sklene aneks k pogodbi o najemu in za najem prostorov nakaže 2.000,00 €.

 • Nameščena naj bi bila dva nova defibrilatorja v Koroški vasi in v Jurni vasi
 • Kategoriziranje cest po odloku iz leta 2018; vsi člani Sveta pregledajo seznam cest, preverijo v svojem območju (  če so vse ceste zajete v seznamu, ki ga bo poslal vsem članom g. Erpe), če ugotovijo neskladje, sporočijo predsedniku svoj predlog.
 • Rekonstrukcija dela ceste v Jurni vasi;  pobuda o razširitvi in ureditvi dela ceste skozi Jurno vas
 •  

SKLEP 5: za ureditev dela ceste skozi Jurno vas se naroči geodetski posnetek

 

 • Pristava; za postavitev ekološkega otoka še vedno ni ustrezne lokacije

SKLEP 6: Na Pristavi se v interesu urejanja okolja dogovori z MO Novo mesto za odmero parcele 110/5. Poleg odmere na Pristavi se zaprosi MO NM za odmero cestišča v Koroški vasi na odseku med domačijo Primc in Mrvič, zaradi ureditve le tega.

 

Podgrad, 19. 9. 2020                                                                                                                   

                                                                                                                          Pripravila: Verica Turk                                                           

novice

09. september, KS Podgrad

Vabilo na 9. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 9. sejo Sveta KS Podgrad

več >

27. april, KS Podgrad

Akcija na Mehovem

Prijatelji Mehovega smo urejali nekdanji grajski vrh in okolico

več >

18. april, KS Podgrad

Delovna akcija \"Mehovo\"

Prijatelji, ljubitelji Mehovega! Vabimo vas na akcijo urejanja Mehovega v soboto, 24.4.2021 s pričetkom ob 15. uri.

več >

25. marec, KS Podgrad

Čistilna akcija Očistimo sosesko

Čistilna akcija Očistimo sosesko V soboto, 27. marca 2021, bo po krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto potekala tradicionalna čistilna akcija Očistimo sosesko.

več >

25. januar, KS Podgrad

Te zanima delo v policiji?

Policijska uprava Novo mesto je pripravila informativni video za vse, ki vas zanima zaposlitev v policiji. Več informacij in prijavnico najdeš na naši spletni strani.

več >

21. december, KS Podgrad

Voščilo

Voščilnica krajanom KS Podgrad

več >

03. december, KS Podgrad

UPORABNIKI POSLOVILNE VEŽICE IN GROBNIH POLJ NA POKOPALIŠČU PODGRAD

SPOŠTOVANI UPORABNIKI POSLOVILNE VEŽICE IN GROBNIH POLJ NA POKOPALIŠČU PODGRAD Krajevna skupnost upravlja pokopališče. Vsi se trudimo, da bi bilo pokopališče in vežica čim lepše urejena. Da bo ostala urejena, se moramo vsi uporabniki držati nekaterih osnovnih pravil.

več >

15. oktober, KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala v septembru 2020

več >

14. september, KS Podgrad
10. avgust, KS Podgrad

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad, junij 2020

več >