zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 6. seje sveta KS Šmihel

datum: 21. 11. 2015

Zapisnik 6. seje sveta KS Šmihel

PRISOTNI: Milena Šinkovc, Boštjan Marolt, Brigita Juršić, Marija Džamžić, Miro Škufca, Tone Progar

OPRAVIČENO ODSOTNA; Aleksandra Pavlič

Datum: 05.11. 2015               Kraj: PROSTORI KS ŠMIHEL         od 18.00h do 19.20h

TEME: Infrastruktura, izlet, finance, božično-novoletne aktivnosti

 

Naloge / Dogovor / Sklep

1. POVZETEK DELA: Miro Škufca poroča o uspešni izvedbi dosedanjih aktivnosti v Krajevni skupnosti Miro Škufca,

2. SODELOVANJE IN IZMENJAVA IZKUŠENJ Z KS ZIBIKA

o Predlog krajana Janka Orača, ki izhaja iz Šmarja pri Jelšah, KS Zibika, za sodelovanje, izmenjavo izkušenj in obojestransko druženje se sprejme. Miro Škufca

 3.GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

o Sprejemanje plana investicij MO za leto 2016/2017 za krajevne skupnosti (za našo KS je planiranih nekaj vitalnih in nujno potrebnih infrastrukturnih investicij)

o Škrjanče plan izgradnje javna razsvetljava – predračun je pripravil g. Gregorič, dela se bodo izvajala še v letošnjem letu, čakamo na soglasje elektra - Jože Kobe

o Predlog izvedbe - Kanalizacija za Škrjanče - dogovor z Komunalo Nm – Gregor Klemenčič in MO NM

o Pobuda za razsvetljavo – eno svetilko, ker je zelo slabo osvetljeno pri prehodu za železnico – proti Bajčevi ul. Plan v leto 2016.

o V prvem tednu novembra se je končno počistilo pogorišče pri Burgerju v Šmihelu

o Sanacija poškodovane ceste po Košenicah, zaradi vožnje težke gradbene mehanizacije, je bil dogovor, da se to prekine, a vseeno se vozijo kamioni 18 ton vsaki dan cca. 50 kamionov. Pobuda je, da se uporabljajo stranske ceste mimo Jedinščice, Ob Težki vodi, oz. da se izgradi nova povezovalna cesta, pod Košenicami, ki je planirana in bi rešila problem…Še vedno se peljejo dogovori z občino NM naprej, glede težav s kamioni preko Košenic, kar močno moti krajane. Miro Škufca

 4. IZLET KRAJANOV V LJUBLJANO

Dogovor za izlet je 5.12.2015 - sobota, ob 14h odhod v mesto Ljubljana v času prednovoletnega sejma, organizira se ogled centra mesta Ljubljana, sledi večerja z druženjem v kmečkem turizmu Opara. Planirana sta dva avtobus cca.100 ljudi. Cena za odraslo osebo je 20 eur, otroci 15 eur.  Miro Škufca

5. ČASOPIS ŠMIHELČAN – časopis izdamo pred božičem 2015, glavna tema je predstavitev starejši krajani KS Šmihel, ki imajo korenine v Šmihelu, Škrjančah in Boričevem. Sledijo tudi članki o projektih investicijah v naši KS, plan za leto 2016, članki ostalih institucij in društev v naši KS.  Vsi člani

Pripravi se tudi reklamna pogodba za podjetja, se za to zaprosi za donacijo podjetnikom, predvsem v naši KS Miro Škufca, Boštjan Marolt

6. Novoletno okraševanje KS Šmihel: kot v preteklosti se namesti okraske na javne svetilke. Izvede podjetje Gregorič, z našimi dosedanjimi okraski, nekaj se še dokupi v Merkurju. Rok izvedbe - prve dni decembra. Boštjan Marolt

7. Božično – Novoletni koncert in pohod; pohod je 26.12. na Boričevo na kmetijo Mervar, če bo sneg se vključi še Božiček z darilci. Koncert je v Šmihelski cerkvi 27. ali 28.12., kar se dogovori z konservatorij za glasbo Novo mesto, cerkvijo in ostalimi pevci. AleksandraPavlič

8. KLOPCE: ob trgovini Vita g. Čuček ne dovoli postavitev klopce. Dogovori se s Komunalo Novo mesto za postavitev klopce ob pokopališču v Šmihelu ( pri avtobusnem postajališču, pri pomožnem vstopu na pokopališče) Miro Škufca, Brigita Juršič

9. Redarska služba: s 1.7.2015 je občinske redarske službe vodja službe Peter Judež, ki takoj pristopi k težavam v naši KS, ko jih pokličemo ali naslovimo vlogo za napačno parkiranje, košnje,… Vsi člani

 10. Onesnaževanje v KS; Glede objekta Cvetan se pošlje slike zaraščenosti, parkirišče nasproti cerkve v Šmihelu, je zelo onesnaženo, se poslika in naslovi na občino za čiščenje.

Dogovori za sanacije so v teku. Milena Šinkovec

11. Varnostni sosvet; skliče se sestanek s policijo, KS Šmihel in Romi, skliče ga predsednik do konca leta 2015, psi so še vedno problem, vprašanja na občino g. Janeza Doltarja Miro Škufca

12. Potok na Škrjančah; se pozanima na RIC – društvo Estetika, predlog za sponzoriranje sredstev preko skladov, financiranja še ostalih; lovska obora, tekaška proga… Aleksandra Pavlič

13. Tekaška proga; svet KS skliče sestanek z agencijo za šport in g. Rokom Cvelbarjem glede tekaške proge Miro Škufca

Boštjan Marolt

 

 

 

Št.

 

Naloge / Dogovor / Sklep

 

 

Nosilec

1.         

Povzetek dela: Miro Škufca poroča o uspešni izvedbi dosedanjih aktivnosti v Krajevni skupnosti

Miro Škufca,

 

2.         

                          SODELOVANJE IN IZMENJAVA IZKUŠENJ Z KS ZIBIKA

o        Predlog krajana Janka Orača, ki izhaja iz Šmarja pri Jelšah, KS Zibika, za sodelovanje, izmenjavo izkušenj in obojestransko druženje se sprejme.

Miro

Škufca

 

3.         

o      Sprejemanje plana investicij MO za leto 2016/2017 za krajevne skupnosti (za našo KS je planiranih nekaj vitalnih in nujno potrebnih infrastrukturnih investicij)

o      Škrjanče plan izgradnje javna razsvetljava – predračun je pripravil g. Gregorič, dela se bodo izvajala še v letošnjem letu, čakamo na soglasje elektra - Jože Kobe

o      Predlog izvedbe - Kanalizacija za Škrjanče - dogovor z Komunalo Nm – Gregor Klemenčič in MO NM

o      Pobuda za razsvetljavo – eno svetilko, ker je zelo slabo osvetljeno pri prehodu za železnico – proti Bajčevi ul. Plan v leto 2016.

o      V prvem tednu novembra se je končno počistilo pogorišče pri Burgerju v Šmihelu

o      Sanacija poškodovane ceste po Košenicah, zaradi vožnje težke gradbene mehanizacije, je bil dogovor, da se to prekine, a vseeno se vozijo kamioni 18 ton vsaki dan cca. 50 kamionov. Pobuda je, da se uporabljajo stranske ceste mimo Jedinščice, Ob Težki vodi, oz. da se izgradi nova povezovalna cesta, pod Košenicami, ki je planirana in bi rešila problem…Še vedno se peljejo dogovori z občino NM naprej, glede težav s kamioni preko Košenic, kar močno moti krajane.

Miro Škufca

 

Brigita

Juršić

4.

 Izlet krajanov v Ljubljano

Dogovor za izlet je 5.12.2015 - sobota, ob 14h odhod v mesto Ljubljana v času prednovoletnega sejma, organizira se ogled centra mesta Ljubljana, sledi večerja z druženjem v kmečkem turizmu Opara. Planirana sta dva avtobus cca.100 ljudi. Cena za odraslo osebo je 20 eur, otroci 15 eur.

 

Miro Škufca

5.

Časopis Šmihelčan  –  časopis izdamo pred božičem 2015, glavna tema je predstavitev starejši krajani KS Šmihel, ki imajo korenine v Šmihelu, Škrjančah in Boričevem. Sledijo tudi članki o projektih investicijah v naši KS, plan za leto 2016, članki ostalih institucij in društev v naši KS.

Pripravi se tudi reklamna pogodba za podjetja, se za to zaprosi za donacijo podjetnikom, predvsem v naši KS

Miro Škufca

Boštjan Marolt

 

Vsi člani

6.

Novoletno okraševanje KS Šmihel: kot v preteklosti se namesti okraske na javne svetilke. Izvede podjetje Gregorič, z našimi dosedanjimi okraski, nekaj se še dokupi v Merkurju. Rok izvedbe  - prve dni decembra.

 

Boštjan Marolt

7.

Božično – Novoletni koncert in pohod; pohod je 26.12. na Boričevo na kmetijo Mervar, če bo sneg se vključi še Božiček z darilci. Koncert je  v Šmihelski cerkvi 27. ali 28.12., kar se dogovori z konservatorij za glasbo Novo mesto, cerkvijo in ostalimi pevci.

Boštjan Marolt

Aleksandra

Pavlič

8.

KLOPCE: ob trgovini Vita g. Čuček ne dovoli postavitev klopce. Dogovori se s Komunalo Novo mesto za postavitev klopce ob pokopališču v Šmihelu ( pri avtobusnem postajališču, pri pomožnem vstopu na pokopališče)

Miro Škufca

Brigita

Juršič

9.

Redarska služba:  s 1.7.2015 je občinske redarske službe vodja službe Peter Judež, ki takoj pristopi k težavam v naši KS, ko jih pokličemo ali naslovimo vlogo za napačno parkiranje, košnje,…

Vsi člani

 

10.

Onesnaževanje  v KS;  Glede objekta Cvetan se pošlje slike zaraščenosti, parkirišče nasproti cerkve v Šmihelu, je zelo onesnaženo, se poslika in naslovi na občino za čiščenje.

Dogovori za sanacije so v teku.

Milena Šinkovec

11.

Varnostni sosvet; skliče se sestanek s policijo, KS Šmihel in Romi, skliče ga predsednik do konca leta 2015, psi so še vedno problem, vprašanja na občino g. Janeza Doltarja

Miro Škufca

12.

Potok na Škrjančah;   se pozanima na RIC – društvo Estetika, predlog za sponzoriranje sredstev preko skladov, financiranja še ostalih; lovska obora, tekaška proga…

Aleksandra

Pavlič

13.

Tekaška proga;   svet KS skliče sestanek z agencijo za šport in g. Rokom Cvelbarjem glede tekaške proge

Miro Škufca

Boštjan Marolt

novice

16. januar, KS Šmihel

Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Pregled delovanja Sveta Krajevne skupnosti Šmihel v letu 2019

več >

08. oktober, KS Šmihel

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

22. julij, KS Šmihel

Dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Mestna občina Novo mesto obvešča javnost, da bo zaradi aktualne problematike umeščanja obvoznice Šmihel v prostor, organizirana dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, in sicer v sredo, 21. 8. 2019, ob 16:30 uri v Gasilskem domu Šmihel, Bajčeva ulica 20, 8000 Novo mesto.

več >

19. junij, KS Šmihel

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

25. januar, KS Šmihel

Razpis za naknadne volitve za KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >

03. november, KS Šmihel
09. april, KS Šmihel

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

več >

08. januar, KS Šmihel

Seja sveta KS ŠMIHEL

Seja sveta KS ŠIHEL

več >

15. november, KS Šmihel