zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 4.seje sveta KS Uršna sela

datum: 20. 06. 2019

Na svoji 4.seji, ki je bila dne, 20.06.2019, ob 20.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih je svet KS Uršna sela razpravljal o višini grobnin za leto 2019 in poteku investicij v tekočem letu.

  1. Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Franci Povše, Marjana Kulovec, Dušan Žagar, Boris Žagar in Zora Klobučar

 

Ostali prisotni: Lidija Celič

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št. 3
  2. Grobnina za leto 2019
  3. Izvedba projektov KS
  4. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 3

 

Pred potrditvijo zapisnika 3. seje, ki so ga vsi člani sveta predhodno prejeli po elektronski pošti, je predsednik na kratko povzel vsebino 2. točke, v kateri so bili podani predlogi za preplastitev cest in izgradnjo javne razsvetljave. Tu je prišlo do spremembe pri planu preplastitev cest, in sicer se bo preplastitev ceste na Ljuben izvedla skupaj z izgradnjo javne razsvetljave v letu 2021; v letu 2022 pa je predvidena preplastitev ceste proti železniški postaji. Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo in je bil upoštevajoč to spremembo sprejet.

V nadaljevanju je predsednik še povedal, da so bili naši udeleženci na športnih igrah KS zelo uspešni. Prijavljenih je bilo šest ekip, ki so zasedle 3x prvo ter 2x drugo mesto. Lepe rezultate so dosegli tudi naši najmlajši.

 

Ad 2.)  Grobnina za leto 2019

 

Pri tej točki so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

a) zneski za grobnino in uporabo mrliške vežice za leto 2019 ostanejo enaki, kot do sedaj, to je:

 

  • Grobnina za grob širine do 60 cm znaša 10,00 €
  • Grobnina za grob širine do 120 cm znaša 15,00 €
  • Grobnina za grob širine več kot 120 cm znaša 20,00 €
  • Uporaba mrliške vežice znaša 50,00 €
  • Parcela za grob se po novem odloku o pokopališkem redu ne zaračunava več

 

b)  Z neplačniki najemnine grobov se poskuša doseči dogovor za poravnavo zapadlih obveznosti, saj nam ni v interesu, da bi se le-ti grobovi prekopali. Sicer večina krajanov najemnino redno plačuje.

 

c) Ker za letošnje leto še ni bil sklenjen dogovor z dosedanjim izvajalcem za košnjo trave pri pokopališču, bo skrb za to prevzel Dušan Žagar.Ladi Rauh pa bo poskrbel za obrez ciprese pri  mrliški vežici, ki sedaj že raste pod streho.

 

d) Predsednik bo preveril stanje mrliških vozičkov. Kot je opozorila Lidija Celič, je pri njih nujno potrebno zamenjati zračnice.

 

Ad 3) Izvedba projektov KS

 

Predsednik je obrazložil stanje projektov za letošnje leto. Uspelo nam je že zaključiti ureditev parkirišča pri mrliški vežici, v postopku je tudi pridobivanje dokumentacije za cesto na Ljubnu in za javno razsvetljavo na Gasilski poti. V informacijo je predsednik povedal, da se bo letos preko drugih projektov napeljala tudi javna razsvetljava na Travnem dolu.

 

Pojavili pa so se novi zapleti pri obnovi zadružnega doma. Na spremembo projekta za izdajo novega gradbenega dovoljenja je bil s strani soseda Goršeta podan ugovor in sicer v smislu, da je potrebno zagotoviti več parkirnih mest in zelenih površin. Ker ima tudi sam namen graditi hišo, je za spremembo OPN sicer pripravljen na dogovor z občino. V kolikor sporazum ne bo dosežen, bo potrebno iti v rušenje skladišča, da bi zagotovili dovolj parkirnih prostorov. V tem primeru se bo sanacija spet zavlekla. Potrebna je odločitev, ali podpremo novi projekt.

 

Sledila je razprava, v kateri je Franci Povše predlagal, da če imamo sedaj veljavno gradbeno dovoljenje, naj se obnova dela po njem. Predsednik je tu ponovno pojasnil, da je bil predlog za spremembo projekta  obnove podan iz razloga, ker se objekt po obstoječem projektu ne bo mogel sam vzdrževati. Za predvideni vrtec ali oskrbo starejših občanov občina nima interesa.

 

Nadalje je Franci Povše dejal, da se investicija mora nadaljevati in da za vsebine, ki jih potrebuje naša KS, zadostuje sedanje gradbeno dovoljenje ter predlagal, da sprejmemo sklep, da se obnova nadaljuje po obstoječem gradbenem dovoljenju. Sledila je razprava, v kateri so bila podana različna mnenja, med drugimi je Ladi Rauh dejal, da smo o spremembi projekta že odločali in da se sedaj ne moremo spet premišljati. Sicer pa so bili vsi člani sveta enotni, da se obnova zadružnega doma mora nadaljevati.

 

V nadaljevanju je predsednik dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

 

Ker smo ugotovili, da zaradi zapletov pri postopku spremembe projekta in pridobitve novega gradbenega dovoljenja zadeva stoji, sprejmemo SKLEP, da se obnova zadružnega doma za vsebine, ki so potrebne za našo KS, nadaljuje po starem, veljavnem gradbenem dovoljenju.

 

Predlog je bil podprt s šestimi glasovi za ter enim vzdržanim glasom.

 

Po potrebi bomo v jeseni sklicali tudi zbor krajanov ter jih informirali z nastalo problematiko.

 

 Ad 4) Razno

 

Pod to točko so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

 

Boris Žagar je ponovno apeliral na ureditev zadeve z zemljiščem na Lazih, ki je predvideno za otroško igrišče. S strani sveta smo ga pooblastili, da se glede te problematike osebno oglasi na MO pri ge. Bjelajac.

Ladi Rauh je predlagal, da bi porušili stavbo (orodjarno) pred gasilskim domom, ker ni v uporabi in samo zaseda prostor.

 

Franci Povše je predlagal, da bi za urejanje površin, ki so v lasti občine, skrbela občina sama. Predsednik je pojasnil, da za te namene od občine dobimo sredstva in da je bolje in ugodneje, da za to skrbimo sami.

 

Seja je bila končana ob 21.30 uri

 

 

Zapisala: Zora Klobučar

novice

03. oktober, KS Uršna sela

KRONCE IN MALI UMETNIKI v šoli Birčna vas

V okviru praznovanj ob 29-letnici Dnevov evropske kulturne dediščine, se v Sloveniji izvaja projekt „ Zapojmo v nov dan „ Osnovna šola Šmihel, Podružnica Birčna vas je z učenci od 1. do 5. razreda v ta namen pripravila pestro predstavitev pesmi in plesov, v četrtek 3.oktobra 2019 v prostorih podružnične šole

več >

28. avgust, KS Uršna sela

Zapisnik 5.seje sveta KS Uršna sela

Na 5.seji sveta KS Uršn a sela, ki je bila, 28.08.2019,s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih so obravnavana naslednja vprašanja: 1. Potrditev zapisnika št. 4 2. Pohod na Seč 3. Grobnina za leto 2020 4. Razno

več >

19. julij, KS Uršna sela

Otroške delavnic na Uršnih selih

Na Uršnih selih že nekaj let uspešno potekajo delavnice za predšolske in šoloobvezne otroke

več >

01. julij, KS Uršna sela

INTENZIVNE VAJE KRONC

Kronce organizirale intenzivne vaje v Kranjski Gori in popestrile 90.letnico delovanja PGD Uršna sela

več >

20. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 4.seje sveta KS Uršna sela

Na svoji 4.seji, ki je bila dne, 20.06.2019, ob 20.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih je svet KS Uršna sela razpravljal o višini grobnin za leto 2019 in poteku investicij v tekočem letu.

več >

17. maj, KS Uršna sela

PREDSTAVITEV PROJEKTA: EVROPA ZA DRŽAVLJANE

V petek 17. maja 2019 smo na Uršnih selih poslušali zelo zanimivo predstavitev projekta EVROPA ZA DRŽAVLJANE, katerega nam je predstavila Alenka Novak, ki sodeluje z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

več >

05. april, KS Uršna sela

Zapisnik 3.sestanka sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela na svoji 3.seji razpravljali o investicijah v cestno infrastrukturo in javno razsvetljavo za obdobje 2020-2022 in športnih igrah KS MO Novo mesto

več >

28. marec, KS Uršna sela

KRONCE z borci za vrednote NOB

Kronce obogatile skupščino druženja borcev za vrednote NOB Novo mesto

več >

01. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 2.sestanka sveta KS uršna sela

Svet KS Uršna sela je na svoji 2.seji, ki je bila dne, 01.02.2019, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma, imenoval tajnika KS in razpravljal o predvidenih investicijah v letu 2019.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično novoletni koncert

Kronce tudi letos pripravile Božični koncert v domači cerkvi, ki je bil 27.decembra in ga se je udeležilo rekordno število gledalcev.

več >