zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 5.seje sveta KS Uršna sela

datum: 28. 08. 2019

Na 5.seji sveta KS Uršn a sela, ki je bila, 28.08.2019,s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih so obravnavana naslednja vprašanja:

1. Potrditev zapisnika št. 4

2. Pohod na Seč

3. Grobnina za leto 2020

4. Razno

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Franci Povše, Marjana Kulovec, Boris Žagar in Zora Klobučar

 

Ostali prisotni: Lidija Celič

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 4

 

Na zapisnik 4. seje, ki so ga vsi člani sveta prejeli po elektronski pošti, objavljen je tudi na spletnem portalu, ni bilo pripomb. Predsednik je povedal, da je bil sklep glede obnove zadružnega doma poslan na MO županu in oddelku za investicije. Do sedaj uradnega odziva še nismo prejeli, po ustni informaciji g. župana pa je bil opravljen sestanek z g. Goršetom in naj bi se postopek obnove zadružnega doma letos nadaljeval.

 

Ad 2.)  Pohod na Seč

 

Tudi letos bomo izpeljali tradicionalni pohod, ki bo v soboto 07. septembra.  Planiramo pohod na Seč, le v primeru slabega vremena bo naš cilj balinišče na Makutah. Start bo ob 8.30 pri spomeniku.

 

Vabila bodo objavljena na oglasnih deskah (zadolžena Marjana Kulovec) in na FB strani Uršna sela (zadolžena Zora Klobučar). Za spremstvo in nudenje pomoči pohodnikom bodo poskrbeli naši gasilci, prav tako tudi za pripravo malice na cilju. Ladi Rauh poskrbi za naročilo hrane in pijače, Boris Žagar pa za dostavo klopi in miz na Seč.

V kolikor bo možno, bodo Kronce pripravile krajši kulturni program.

 

 

Ad 3.) Grobnina za leto 2020

 

Predsednik je prisotne seznanil s sklepoma Občinskega sveta in sicer o enotnih cenah grobnin za celotno mestno občino, ki prične veljati s 01.01.2020 ter višini cene za uporabo mrliške vežice, ki velja že letos. Ni pa še povsem jasno, ali nova ureditev velja za vsa pokopališča, ali samo za tista, katerih upravljalec je podjetje Komunala.

 

V razpravi je prevladovalo enotno mnenje, da so zneski grobnih občutno višji, kot jih zaračunavamo sedaj, za uporabo mrliške vežice pa imamo določen enoten znesek, ne glede na število dni uporabe. Glede na to, da s pokopališčem na Uršnih selih upravlja krajevna skupnost, nova ureditev za nas ne bil smela biti zavezujoča.

 

Sprejet je bil sklep, da na MO občino podamo dopis, v katerem obrazložimo, da smo seznanjeni s sklepi Občinskega sveta, vendar kot upravljalec pokopališča na Uršnih selih predlagamo, da višino grobnine in znesek za uporabo mrliške vežice še naprej predlaga svet KS.

 

 Ad 4) Razno

 

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

Zapisala:Zora Klobučar

 

 • Predsednik je povedal, da bomo preko skupnega naročila z mestno občino dobili tri nove klopi za igrišče, koše za smeti in mreže za gole. Montaža je predvidena za prihodnji teden; pred tem pa bi bilo potrebno pri starih klopeh odstraniti nosilce.

   

 • S strani predsednika smo bili seznanjeni z informacijo, da se na Makutah prodaja zemljišče, na katerem vsako leto poteka golažijada, uporabljajo pa ga tudi ostala društva za organizacijo raznih dogodkov in bi bilo dobro razmisliti, če bi to zemljišče lahko odkupili. Franci Povše je predlagal, da se na MO poda pobuda za odkup. Predlog smo podprli tudi drugi člani sveta, saj bi bil s tem dokončno rešen problem s prostorom za razne dejavnosti. Namreč, sedanje športno igrišče imamo v najemu od Slovenskih železnic in odkup le-tega ni možen; prav tako pa je igrišče v zelo slabem stanju in potrebno kompletne obnove (podlaga, ograja..).

   

 • Ladi Rauh je ponovno predlagal, da se odstrani »ropotarnica » pri pokopališču.

   

 • Na svet KS smo prejeli pritožbo krajana z Ljubna za ureditev odvodnjavanja, ker mu ob nalivih to povzroča velike težave. Predsednik je s problemom že seznanil pristojne službe in so obljubili, da bodo zadevo sanirali.

   

  Seja je bila končana ob 20.15 uri.

Zapisala: Zora Klobučar

 

novice

03. oktober, KS Uršna sela

KRONCE IN MALI UMETNIKI v šoli Birčna vas

V okviru praznovanj ob 29-letnici Dnevov evropske kulturne dediščine, se v Sloveniji izvaja projekt „ Zapojmo v nov dan „ Osnovna šola Šmihel, Podružnica Birčna vas je z učenci od 1. do 5. razreda v ta namen pripravila pestro predstavitev pesmi in plesov, v četrtek 3.oktobra 2019 v prostorih podružnične šole

več >

28. avgust, KS Uršna sela

Zapisnik 5.seje sveta KS Uršna sela

Na 5.seji sveta KS Uršn a sela, ki je bila, 28.08.2019,s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih so obravnavana naslednja vprašanja: 1. Potrditev zapisnika št. 4 2. Pohod na Seč 3. Grobnina za leto 2020 4. Razno

več >

19. julij, KS Uršna sela

Otroške delavnic na Uršnih selih

Na Uršnih selih že nekaj let uspešno potekajo delavnice za predšolske in šoloobvezne otroke

več >

01. julij, KS Uršna sela

INTENZIVNE VAJE KRONC

Kronce organizirale intenzivne vaje v Kranjski Gori in popestrile 90.letnico delovanja PGD Uršna sela

več >

20. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 4.seje sveta KS Uršna sela

Na svoji 4.seji, ki je bila dne, 20.06.2019, ob 20.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih je svet KS Uršna sela razpravljal o višini grobnin za leto 2019 in poteku investicij v tekočem letu.

več >

17. maj, KS Uršna sela

PREDSTAVITEV PROJEKTA: EVROPA ZA DRŽAVLJANE

V petek 17. maja 2019 smo na Uršnih selih poslušali zelo zanimivo predstavitev projekta EVROPA ZA DRŽAVLJANE, katerega nam je predstavila Alenka Novak, ki sodeluje z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

več >

05. april, KS Uršna sela

Zapisnik 3.sestanka sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela na svoji 3.seji razpravljali o investicijah v cestno infrastrukturo in javno razsvetljavo za obdobje 2020-2022 in športnih igrah KS MO Novo mesto

več >

28. marec, KS Uršna sela

KRONCE z borci za vrednote NOB

Kronce obogatile skupščino druženja borcev za vrednote NOB Novo mesto

več >

01. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 2.sestanka sveta KS uršna sela

Svet KS Uršna sela je na svoji 2.seji, ki je bila dne, 01.02.2019, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma, imenoval tajnika KS in razpravljal o predvidenih investicijah v letu 2019.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično novoletni koncert

Kronce tudi letos pripravile Božični koncert v domači cerkvi, ki je bil 27.decembra in ga se je udeležilo rekordno število gledalcev.

več >