Občinski lokacijski načrt Mrvarjev hrib

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

Občinski lokacijski načrt Mrvarjev hrib (v nadaljevanju: OLN) je v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) opredeljen v okviru enote urejanja prostora NM/23-OPPN-b.

Območje soseske OLN leži na južnem obrobju Novega mesta, ki je zasnovana kot vzdrževano višje standardno stanovanjsko naselje, s storitvenimi in socialnimi dejavnostmi v primestnem ruralnem okolju. Soseska je zaokrožen nukleus, razvit na topografiji območja in z zelenim predahom ločena od novejših pozidav Košenice in Škrjanče. Obsega 3,66 ha, celoten OLN pa je v velikosti 5,38 ha.

Soseska je namenjena pozidavi stanovanjskih hiš, varovanih stanovanj in trgovsko-servisnemu in poslovnem objektu (banka, pošta, trgovina, družabni prostori, lokali), ki bodo služili tudi okoliškim naseljem. V soseski je predvidenih 38 enodružinskih stanovanjskih hiš in 14 objektov z varovanimi stanovanji, ki skupaj s pripadajočo zunanjo ureditvijo oblikujejo štiri enote znotraj soseske. Ob regionalni cesti sta postavljena dva objekta s poslovnimi, trgovskimi in servisnimi dejavnostmi. V večjem objektu na SZ soseske v bližini Škrjanč so tudi prostori za rekreativne in družabne aktivnosti stanovalcev soseske.

 

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Mrvarjev hrib

Uradni list RS, št. 67/06.


Predpisa, ki spreminjata dani predpis:

  1. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.
  2. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrvarjev hrib - V PRIPRAVI!


Datoteke

nazaj