Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

Status: veljaven

Odlok o Spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

Uradni list RS, št. 18/14.


 Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN in 83/13 - obv. razl.)  


Datoteke

nazaj