Prostorski portal Mestne občine Novo mesto

Na Prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto so vam na enem mestu na voljo vsi prostorski akti naše občine. Na tem mestu lahko preverjate že sprejete in veljavne akte, pa tudi tiste, ki so še v sprejemanju.

Krovni dokument prostorskega urejanja je Občinski prostorski načrt (OPN MONM), ki pokriva območje celotne občine. Potem ločimo še Občinske podrobne prostorske načrte, ki se sprejemajo za posamezna območja, kjer je potrebno celovitejše urejanje. Cilj uspešnega urbanizma je v tem, da območje infrastrukturno dobro funkcionira navznotraj in navzven.

Najširša javnost ima pri pripravi prostorskih aktov možnost za sodelovanje v fazi javne razgrnitve prostorskega akta.

Grafično okno v pregledovalniku, ki je namenjeno prikazu območij posameznih prostorskih aktov, je povezano z aplikacijo PISO (prostorski informacijski sistem).

OPA - OPN
OPN sprejeti
OPN v pripravi
OPN del v pripravi
OPN del VELJAVNI
OPA - IZVEDBENI
DPN sprejeti
DPN v pripravi
Izvedbeni sprejeti
Izvedbeni v pripravi
LOKACIJSKA PREVERITEV
LP sprejeti
LP v pripravi

OPA IZVEDBENI RAZVELJAVLJENI
Razveljavljeni
V uporabi

aktualno