Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec (SD OPPN OTOČEC-1)

Status: veljaven

Na območju enote urejanja prostora OTO/2-OPPN je od leta 2014 uveljavljen Občinski podrobni prostorski načrt za jedro naselja Otočec (Uradni list RS, št. 35/14).
Spremembe in dopolnitve prostorskega akta so se nanašale na ureditveno enoto UE 7 na določitev faznosti znotraj ureditvene enote UE 7.
 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec (SD OPPN Otočec-1)

Dolenjski uradni list, št. 35/16.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec, Uradni list RS, št. 35/14.

 

Datoteke

nazaj