Občinski lokacijski načrt Univerzitetni kampus Novo mesto

Status: veljaven

Z občinskim lokacijskim načrtom Univerzitetni kampus Novo mesto (v nadaljevanju OLN) je predvidena umestitev in gradnja univerzitetnega kampusa v Novem mestu. OLN določa umestitev univerzitetnega središča z objekti izobraževalnega, nastanitvenega (kampus), rekreacijskega in spremljajočega programa.

Rešitev za celotno območje ureditve visokošolskega središča v Drgančevju je bila pridobljena z javnim urbanistično - arhitekturnim natečajem. Avtorji izbrane natečajne rešitve so bili Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

Bistveni posegi oz. ureditve, predvidene z OLN, so naslednje:

- vhodni prometni terminal z vhodnim objektom in vhodno ploščadjo;
- osrednja tlakovana ploščad;
- objekte inštitucij in rektorata na severnem delu območja;
- študentske domove na vzhodnem delu območja;
- inštitut in zavod na južnem delu ploščadi;
- športna dvorana, ostale športne površine;
- podzemne garaže;
- arhive in depoje v kletnih etažah;
- rekonstrukcija dela Šentjernejske ceste in Levičnikove ceste z izgradnjo dveh krožišč;
- zunanji amfiteater;
- infrastrukturne objekte z vsemi infrastrukturnimi vodi;
- gozdne parkovne površine;
- izvedba priključka Lobetove ulice na novo krožno križišče.

Območje načrtovanega univerzitetnega kampusa v Drgančevju leži na gozdnem območju, ki se razteza vzhodno od Ragovega loga in leži v neposredni bližini Levičnikove ceste. Območje predlagane lokacije za umestitev univerzitetnega kampusa s pripadajočimi programi obsega skupaj okoli 45,37 ha, od tega obsega območje gozda s posebnim namenom 20,1 ha.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto

Uradni list RS, št. 118/0664/08102/12-DPN in DUL št. 16/18.

Odlok OLN Univerzitetni kampus Novo mesto - NPB (feb. 2022)


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto, Uradni list RS, št. 64/08.
  2. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto (SD OLN Kampus 2), Dolenjski uradni list, št. 16/18.

 

Datoteke

nazaj