Zazidalni načrt Tovarna zdravil Krka Novo mesto

Status: razveljavljen

RAZVELJAVLJEN 3. 3. 2017 z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskim načrtom Tovarna zdravil Krka (OPPN TZ KRKA-1); DUL, št. 4/17.

Odlok o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto

Uradni list RS, št. 78/94, 21/97, 3/00, 54/03 in 125/08.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


__

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto; Uradni list RS, št. 21/97,
  2. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto; Uradni list RS, št. 3/00,
  3. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto; Uradni list RS, št. 54/03,
  4. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto; Uradni list RS, št. 125/08,
  5. Občinski podrobni prostorski načrt Tovarna zdravil Krka (OPPN TZ KRKA-1), Dolenjski uradni list, št. 4/17.
nazaj