Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Tovarna zdravil Krka Novo mesto

Status: razveljavljen

RAZVELJAVLJEN 3. 3. 2017 z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskim načrtom Tovarna zdravil Krka (OPPN TZ KRKA-1); DUL, št. 4/17.

nazaj